Wyższe stawki dofinansowania

Wyższe stawki dofinansowania

W związku z podwyższeniem budżetu PNWM przez rządy RP i RFN wszystkie polsko-niemieckie projekty wymiany realizowane w 2019 roku mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości pełnych stawek ryczałtowych PNWM.

Jeżeli projekt został już dofinansowany wg zmniejszonych stawek, PNWM podwyższy przyznaną dotację do pełnych stawek przy rozliczeniu projektu, obniżając tym samym wkład własny uczestników projektu lub organizatora wymiany, jeżeli:

  • środki finansowe były wydatkowane zgodnie z Wytycznymi wspierania PNWM oraz
  • przedłożone w rozliczeniu zestawienie wydatków i źródeł finansowania da podstawę do podwyższenia dotacji.

Aktualne stawki zryczałtowanych znajdują się w zakładce pliki do pobrania.