,,Wszystko płynie” – polsko-niemieckie spotkanie dla dzieci i młodzieży

,,Wszystko płynie” – polsko-niemieckie spotkanie dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie HochDrei e. V. zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 10 do 13 lat do udziału w polsko-niemieckim spotkaniu ,,Wszystko płynie“, które odbędzie się od 10 do 17 sierpnia 2024 roku w Poczdamie.

Temat

Ponieważ Poczdam jest otoczony wodą ze wszystkich stron, osoby uczestniczące przyjrzą się bliżej temu cudowi natury w czasie wakacyjnego tygodnia. Podczas warsztatów wspólnie zastanowią się, skąd pochodzi woda w naszych kranach i co mogą zrobić, aby chronić ten zasób. Dowiedzą się również ciekawych faktów podczas gry miejskiej z zadaniami w Poczdamie i mniej formalnego popołudnia nad jeziorem. Wszystkim tym zajęciom towarzyszyć będą gry i zabawy, dzięki którym nie tylko lepiej poznają siebie nawzajem, ale także swoje języki.

Grupa docelowa

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 10 do 13 lat mieszkające w Polsce i Niemczech.

Zespół jest dwujęzyczny. Osoby uczestniczące muszą mówić i rozumieć tylko po polsku lub niemiecku. Żadne inne umiejętności językowe nie są wymagane!

Sprawy organizacyjne

Koszt udziału dla osób z Polski wynosi 175 euro. Gwarantowany jest częściowy zwrot kosztów podroży wg stawek PNWM. W razie potrzeby możliwe są zniżki w opłacie za uczestnictwo. Prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za edukację wymienioną obok.

Spotkanie odbędzie się w ośrodku kształceniowym dla dzieci i młodzieży HochDrei w Poczdamie (Holzmarktstr. 12, 14467 Poczdam, Niemcy).

Dalsze informacje oraz zgłoszenie

Więcej informacji można znaleźć w kolumnie po prawej stronie oraz na stronie internetowej organizatora.