Warsztaty szkoleniowe „Partycypacja młodzieży w projektach wymiany polsko-niemieckiej”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) serdecznie zaprasza edukatorki i edukatorów, pedagogożki i pedagogów oraz nauczycielki i nauczycieli posiadających doświadczenie w organizacji międzynarodowych spotkań młodzieży do wzięcia udziału w seminarium „Partycypacja młodzieży w projektach wymiany polsko-niemieckiej”, które odbędzie się od 11 do 14 grudnia 2019 roku w CVJM Kaulsdorf w Berlinie.

Jak uczy się i dojrzewa współczesna młodzież? Jak ją zrozumieć? Jak wzmocnić naturalną motywację młodych ludzi do aktywnego udziału międzynarodowej wymianie młodzieży? Jak docenić różnorodność każdej uczestniczki i uczestnika oraz uwzględnić ją w spotkaniu młodzieży? To szkolenie pomoże jego uczestniczkom i uczestnikom znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

Warsztaty szkoleniowe poświęcone są tematyce zaangażowania młodych ludzi i jego wykorzystaniu w planowaniu programów wymiany polsko-niemieckiej. Łączą w sobie elementy wiedzy naukowej z dziedziny neuropsychologii z pracą warsztatową na temat komunikacji, motywacji i partycypacji.

Treści

Podczas szkolenia uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, jak uczy się i rozwija młodzież oraz jak tę wiedzę wykorzystać dla lepszej współpracy z nią. Przećwiczą metody zwiększające motywację i partycypację młodzieży w wymianie oraz zrealizują zadania w grupach. Przedyskutują możliwości zastosowania poznanych narzędzi w swojej pracy pedagogicznej. Na każdym etapie szkolenia wymienią się doświadczeniami oraz otrzymają informacje zwrotne.

Cel seminarium

Warsztaty mają na celu uświadomienie uczestniczkom i uczestnikom znaczenia partycypacji w pracy z młodzieżą oraz wyposażenie ich w wiedzę, narzędzia i metody pomocne
w planowaniu projektów wymiany młodzieży z uwzględnieniem partycypacji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie przez formularz online do 13 października 2019 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji znajduje się w ulotce w prawej kolumnie.

Szkolenie jest realizowane w ramach tematu przewodniego PNWM „Różnorodność” (2017-2019).