„To, co nas dotyczy – teatralnie!” – polsko-niemieckie spotkanie młodzieży

„To, co nas dotyczy – teatralnie!” – polsko-niemieckie spotkanie młodzieży

Stowarzyszenie HochDrei e. V. zaprasza młodzież w wieku od 13 do 17 lat do udziału w polsko-niemieckim spotkaniu „To, co nas dotyczy – teatralnie!” które odbędzie się od 20 do 27 lipca 2024 roku w Poczdamie.

Temat

Podczas tego spotkania młodzież będzie miała okazję zastanowić się nad kwestiami, które są dla niej naprawdę ważne, a następnie, pod kierunkiem zespołu prowadzącego, wystawić polsko-niemiecki spektakl teatralny na ten temat. Oczywiście nie zabraknie też czasu na odkrywanie Poczdamu i Berlina podczas gier miejskich z zadaniami. Programowi teatralnemu towarzyszyć będą gry i zabawy, podczas których młodzież nauczy się kilku słów i zwrotów w drugim języku.

Grupa docelowa

Zapraszamy młodzież w wieku od 13 do 17 lat mieszkającą w Polsce i Niemczech.

Zespół jest dwujęzyczny. Osoby uczestniczące muszą mówić i rozumieć tylko po polsku lub niemiecku. Żadne inne umiejętności językowe nie są wymagane!

Sprawy organizacyjne

Koszt udziału dla osób z Polski wynosi 175 euro. Gwarantowany jest częściowy zwrot kosztów podroży wg stawek PNWM. W razie potrzeby możliwe są zniżki w opłacie za uczestnictwo. Prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za edukację wymienioną obok.

Spotkanie odbędzie się w ośrodku kształceniowym dla dzieci i młodzieży HochDrei w Poczdamie (Holzmarktstr. 12, 14467 Poczdam, Niemcy).

Dalsze informacje oraz zgłoszenie

Więcej informacji można znaleźć w kolumnie po prawej stronie oraz na stronie internetowej organizatora.