Spotkania młodzieży o charakterze sportowym

Spotkania młodzieży o charakterze sportowym

Sport jest doskonałym sposobem zachęcenia dzieci i młodzieży do udziału w międzynarodowych spotkaniach. Gry sportowe i ruch sprawiają radość, jednocześnie przyczyniają się do wzmacniania podstaw rozwijających kompetencje międzykulturowe i społeczne u młodych ludzi. Udane spotkanie młodzieży o charakterze sportowym kładzie nacisk – oprócz wspólnego uprawiania sportu – na elementy, które tworzą atmosferę zaufania i umożliwiają budowanie relacji polsko-niemieckich oraz wymianę między uczestnikami z sąsiednich krajów.

Program takich spotkań może obejmować na przykład:

 • wspólną rozgrzewkę i gry zapoznawcze;
 • pracę w małych, dwunarodowych grupach (ewentualnie dodatkowo z krajem trzecim);
 • wspólne warsztaty;
 • udział w turniejach ze wspólnie opracowanym programem;
 • wspólnie przeprowadzony trening;
 • refleksję na temat wspólnie spędzonego czasu;
 • podsumowanie i pożegnanie.

Jak stworzyć polsko-niemiecki projekt sportowy dla młodzieży?

 • Udane spotkanie ma na celu stworzenie pozytywnego i interaktywnego środowiska dla młodych ludzi. Temat i priorytety spotkania mogą opracować Państwo wspólnie z niemieckim partnerem przed rozpoczęciem wymiany młodzieży. Jako motywy przewodnie często wybierane są aspekty, takie jak rozwój osobisty, doświadczenia międzykulturowe i nawiązywanie nowych przyjaźni. Dyscypliny sportowe również zajmują centralne miejsce. Zachęcamy do zaangażowania dzieci i młodzieży w planowanie i organizację spotkania.
 • Dobrze zaprojektowany program jest warunkiem wstępnym atrakcyjnego i wartościowego spotkania młodzieży. Dlatego dla PNWM ważne jest, aby oprócz wybranych elementów sportowych zapewnić wystarczająco dużo czasu na wspólne poznawanie się, wymianę doświadczeń i spontaniczne kontakty między młodzieżą. Pomysły na działania w tym zakresie można znaleźć w naszej publikacji „Animacja językowa na sportowo”.
 • Dyscyplina sportowa i rodzaj treningów nie mają wpływu na możliwość uzyskania dofinansowania od PNWM. Możecie Państwo zaoferować podczas spotkania zarówno treningi w swojej dyscyplinie sportowej, jak również i w innych dyscyplinach. Zachęcamy do włączenia do treningów także trenerek i trenerów z innych krajów. W ten sposób można również nieco przybliżyć kulturę i życie mieszkańców sąsiedniego kraju. Umożliwią to np. wycieczki, gry miejskie i wolne wieczory, które mogą być integralną częścią programu. Dalszy wybór atrakcyjnych metod urozmaicania programu mogą znaleźć Państwo w naszej Pomysłodzielni.
 • Szczegółowy film instruktażowy dotyczący przygotowania programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży o charakterze sportowym można znaleźć tutaj.
 • Dla polsko-niemiecko-ukraińskich projektów dostępne są do pobrania rozmówki językowe.
 • Jeśli pogoda nie pozwala na rozegranie towarzyskiego meczu na boisku, nasza publikacja „Piłka w grze” oferuje propozycje zabaw na temat piłki nożnej i animacji językowej.

Organizacje partnerskie

W obszarze sportu PNWM współpracuje z Krajowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe (LZS) w Polsce oraz Niemieckim Związkiem Sportu Młodzieżowego (dsj) w Niemczech.

Polskie kluby sportowe zrzeszone w LZS mogą kontaktować się bezpośrednio z Krajowym Zrzeszeniem. Osoby kontaktowe podane są w prawej kolumnie

YouTube

Wczytując film, wyrażasz zgodę na politykę prywatności firmy YouTube.
Dowiedz się więcej

Wczytaj film