INFO 2/2019 – Historia i pamięć

INFO 2/2019 – Historia i pamięć

oprawa: miękka język publikacji: polski liczba stron: 28

Podczas polsko-niemieckich projektów wymiany młodzieży historia odgrywa ważną rolę, nawet wtedy, gdy nie jest bezpośrednim przedmiotem spotkania. W swojej działalności PNWM przywiązuje do niej zatem dużą wagę. Rok 2019 był pełen rocznic wielu wydarzeń, takich jak wybuchu II wojny światowej, powstania warszawskiego, przełomu 1989 roku i upadku muru berlińskiego czy przystąpienia Polski do UE. W 2020 roku, w 75 lat po takich wydarzeniach jak wyzwolenie Auschwitz i zakończenie wojny, okazja ku pełnemu refleksji spojrzeniu wstecz pojawia się ponownie. Skłoniło to PNWM, aby w INFO pokazać, jak pracować z tematami historycznymi podczas projektów wymiany młodzieży, by stały się dla ich uczestników okazją do dyskusji i rozważań.

Prezentujemy w INFO program PNWM „Zachować pamięć” służący wspieraniu wspólnych polsko-niemieckich projektów w miejscach pamięci. Nasi partnerzy opisują przykłady dobrych projektów oraz sprawdzone metody pracy, które podczas międzynarodowej wymiany mogą pomóc młodzieży w nawiązaniu dialogu. Przedstawiciele instytucji takich jak Ośrodek Karta, Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Muzeum POLIN czy Federalna Fundacja ds. Rozliczenia Dyktatury SED opowiadają, jak swoją działalnością edukacyjną starają się przybliżyć młodzieży historię, między innymi za pomocą specjalnych portali, publikacji, warsztatów czy gier i komiksów.

Twój koszyk

Twój koszyk
jest pusty