Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży 2017–2019
„Razem w Europie. Jeden cel”

Rozwiń wszystko

Konkursy o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży

Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży 2017–2019
„Razem w Europie. Jeden cel”

Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży jest zawsze flagowym projektem tematu przewodniego. Został zapoczątkowany w 2006 roku i jest organizowany przez PNWM z reguły co trzy lata.

Szósta edycja konkursu, w latach 2017-2019, odbyła się pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”. Do udziału zgłoszonych zostało 81 projektów. Do finału zakwalifikowało się 20 spośród nich (po 10 w kategoriach: wymiana szkolna i pozaszkolna). Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży w kategorii wymiany szkolnej wygrał projekt „Muzyka spotkania – muzyka porozumienia” II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim i szkoły Katholische Schule Bernhardinum w Fürstenwalde. Spośród projektów wymiany pozaszkolnej nagrodę otrzymał projekt „Przystanek Różnorodność w historycznym kontekście” Fundacji Sztukmistrze z Lublina i centrum edukacji młodzieży Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein z Werftpfuhl. Oprócz dwóch nagród głównych polsko-niemieckie jury przyznało także wyróżnienia. W kategorii wymiany szkolnej wyróżniono projekt „Nie mówię, ale się porozumiewam” Szkoły Podstawowej nr 41 Specjalnej w Zabrzu i szkoły Pestalozzi-Schule w Essen. W kategorii wymiany pozaszkolnej wyróżnienie otrzymała Fundacja BEZLIK z Mikuszewa i jej partner centrum edukacji młodzieży JUBI Unterfranken z Würzburga za projekt „Ponad granicami”.

Konkursowe projekty dotykały zagadnień takich jak: postawa otwartości i zrozumienia dla różnic, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń oraz przeciwdziałanie nierównościom społecznym. Wśród tematów pojawiły się m.in. edukacja międzykulturowa, dialog międzyreligijny, prawa człowieka, inkluzja, empowerment czy nierówności ekonomiczno-społeczne. Różnorodność odzwierciedliła się również wśród uczestniczek/uczestników i organizatorek/organizatorów spotkań polsko-niemieckich.

Zapraszamy do obejrzenia filmów z wszystkich finałowych projektów na kanale PNWM na YouTube.