„Local in Global – Welcome to Krapowa“ – międzynarodowe spotkanie młodzieży na temat zrównoważonego rozwoju

Rozwiń wszystko

„Local in Global – Welcome to Krapowa“ – międzynarodowe spotkanie młodzieży na temat zrównoważonego rozwoju

Kreisau-Initiative e. V. zaprasza młodych ludzi do udziału w wymianie młodzieży na temat zrównoważonego rozwoju, która odbędzie się od 16 do 22 listopada 2019 roku w Krzyżowej. Projekt jest adresowany do uczestników z PolskiNiemiecMołdawii oraz Ukrainy.

Temat spotkania

Tygodniowa międzynarodowa wymiana młodzieży „Local in Global – Welcome to Krapowa” została poświęcona tematowi zrównoważonego rozwoju. Podczas spotkania powstaną projekty o lokalnym zasięgu. Głównym elementem programu będzie gra symulacyjna „Krapowa”, podczas której młodzież wcieli się w role mieszkańców fikcyjnego postindustrialnego miasta i wypróbowuje własne rozwiązania dla problemów społecznych i dotyczących środowiska. Gra ta zapewni bezpieczne ramy, w których można będzie wymyślić rozwiązania, wypróbować umiejętności negocjacyjne oraz pracować w międzynarodowych zespołach, tak by osiągnąć wspólny cel. Oprócz gry podczas spotkania zostaną zastosowane również interaktywne gry zapoznawcze, ćwiczenia wprowadzające w temat zrównoważonego rozwoju oraz służące transferowi wiedzy zdobytej w czasie gry do rzeczywistych sytuacji.

 

Celem „Local in Global” jest przekazanie uczestnikom projektu wiedzy i kompetencji niezbędnych do kształtowania swojej przestrzeni życiowej zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Założenia projektu to:

  • wszechstronne zrozumienie kwestii zrównoważonego rozwoju,
  • tworzenie projektów zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju w bezpiecznej przestrzeni edukacyjnej.
Grupa docelowa

Spotkanie jest adresowane do młodych ludzi z Polski i Niemiec w wieku od 15 do 18 lat (po sześć osób z każdego kraju) wraz z jednym opiekunem.

Projekt jest skierowany do osób zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju oraz znających język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację (organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia).

Kwestie organizacyjne

W prawej kolumnie można pobrać ulotkę ze szczegółowymi informacjami.

Opłata za udział dla osób z Polski wynosi 60 euro, dla osób z Niemiec 120 euro i obejmuje koszty noclegu, wyżywienia i programu. Zwrot kosztów dojazdu jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu.

Zgłoszenia grupowe należy przesłać na adres rogge@kreisau.de.

Projekt jest współfinansowany przez program Unii Europejskiej Erasmus+ oraz fundację Freya von Moltke-Stiftung.