Kampania #StolenMemory jako polsko-niemiecki projekt edukacyjny (stacjonarny i/lub online)

Rozwiń wszystko

Kampania #StolenMemory jako polsko-niemiecki projekt edukacyjny (stacjonarny i/lub online)

PNWM wraz z Arolsen Archives umożliwia polsko-niemieckim i trójstronnym grupom młodzieży udział w kampanii #StolenMemory. Uczestnicy projektów realizowanych w zakresie programu dotacyjnego „Zachować pamięć”, jak również w ramach tradycyjnej procedury ubiegania się o dotację, będą mieli okazję poszukiwać i zbierać informacje o losach ofiar prześladowań nazistowskich.

#StolenMemory jest wyjątkowym projektem edukacyjnym, ponieważ łączy informacje źródłowe, wspomnienia oraz możliwość odkrywania lokalnych historii wraz z okazją do aktywnego zaangażowania się w kampanię.

W tym celu Arolsen Archives oferuje dostęp do archiwalnych dokumentów oraz do ponad 3 tysięcy osobistych przedmiotów, tak zwanych „Effekten”, wśród których znajdują się m.in. biżuteria, zegarki, a także przedmioty codziennego użytku. Dzięki temu młodzi ludzie mają okazję zrozumieć historyczno-polityczne tło narodowego socjalizmu i mogą zetknąć się z pojedynczymi historiami rodzinnymi. Poprzez własne zaangażowanie mogą stać się uczestnikami kampanii, której celem jest zwrócenie potomkom ofiar zrabowanych przez hitlerowców pamiątek oraz zachowanie pamięci o ofiarach represji.

Co najmniej 900 przedmiotów należy do polskich ofiar nazistowskich prześladowań – kobiet i mężczyzn, którzy walczyły z reżimem, jako ludność cywilna zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych lub byli pracownikami przymusowymi. Kolejnych 600 przedmiotów należy do niemieckich ofiar terroru hitlerowskiego. To umożliwia grupom partnerskim, podczas realizacji projektów, badanie indywidualnych losów osób prześladowanych pochodzących z ich regionów.

PNWM zachęca do dołączenia do KAMPANII #StolenMemory, by pomóc zachować pamięć o ofiarach nazistowskich represji.

PNWM wraz z Arolsen Archives stworzyła modułowy projekt edukacyjny wokół kampanii #StolenMemory. W broszurze „Kampania #StolenMemory jako polsko-niemiecki projekt edukacyjny” (p. prawa kolumna) zostały przedstawione poszczególne moduły projektu oraz wsparcie Arolsen Archives w prowadzonych przez grupy badaniach i pracach z biografiami.

Pomocna mapa

Specjalna interaktywna mapa georeferencyjna udostępnia wskazówki na temat miejsca urodzenia i ostatniego miejsca pobytu lub zamieszkania właściciela przedmiotu. Zawiera ona około 1500 oznaczeń, a także szybką informację o tym, czy rodzina właściciela przedmiotu jest nadal poszukiwana czy też została już odnaleziona.

Arolsen Archives stworzyły również stronę internetową dla młodzieży obejmującą filmy animowane, webstories i jednostki lekcyjne.

Więcej informacji na temat #StolenMemory znajdą Państwo na poniższych stornach:

O Arolsen Archives

Arolsen Archives są Międzynarodowym Centrum Badań Prześladowań Nazistowskich i jednocześnie największym archiwum dokumentów dotyczących ofiar i ocalonych. Zbiory zawierają informacje o 17,5 milionach osób i są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO „Pamięć Świata”. Znajdujące się w nich dokumenty dotyczą wielu różnych grup ofiar reżimu nazistowskiego i stanowią ważne źródło informacji dla dzisiejszego społeczeństwa.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Arolsen Archives.

Wystawa PNWM #StolenMemory

We współpracy z: