„Historia w dialogu” – polsko-niemieckie warsztaty historyczne dla szkół i organizacji

„Historia w dialogu” – polsko-niemieckie warsztaty historyczne dla szkół i organizacji

Stowarzyszenie „Warto być przyzwoitym” z Gdańska, Europejskie Centrum Solidarności oraz Europa Union z Kassel zapraszają od 23 do 27 marca 2022 roku do Gdańska na warsztaty „Historia w dialogu: polsko-niemieckie warsztaty historyczne dla szkół i organizacji”.

Temat warsztatów

Historia kształtuje nasze postawy i wpływa na interpretacje aktualnych wydarzeń. Nie jest ona jednak jednoznaczną i zamkniętą opowieścią. „Historia w dialogu” to warsztaty, podczas których organizatorzy zamierzają skonfrontować się z tymi wyzwaniami. Dwujęzyczna i dwukulturowa grupa nauczycieli i nauczycielek, edukatorek i edukatorów z Polski i Niemiec stworzy środowisko, które umożliwi wieloperspektywiczne spojrzenie na historię i stworzenie otwartego obrazu przeszłości, który pozwoli poszukiwanie tego, co ważne dla nas i zrozumienie perspektywy partnerów.

Pomocą posłuży podręcznik opracowany przez Wspólną Polsko-Niemiecką Komisję Podręcznikową „Europa. Nasza historia”, który uwzględnia różne kultury pamięci. Podręcznik zachęca uczennice i uczniów do rozwijania empatii wobec różnych punktów widzenia, formułowania i uzasadniania własnych opinii oraz konstruktywnego obchodzenia się z różnorodnością kulturową. W programie znajdą się warsztaty muzealne w Europejskim Centrum Solidarności i w Muzeum II Wojny Światowej oraz spotkania ze świadkami historii.

Wszystkie elementy programu będą odbywały się w języku polskim i będą tłumaczone symultanicznie. Podczas pracy w grupach do dyspozycji grup będą tłumaczki/tłumacze.

Grupa docelowa

  • nauczyciele i nauczycielki historii, wiedzy o społeczeństwie, języka niemieckiego,
  • animatorzy i animatorki kultury,
  • edukatorzy i edukatorki z obszaru pracy pozaszkolnej.

Informacje organizacyjne

  • Termin: od 23 do 27 marca 2022 roku
  • Termin przesyłania zgłoszeń: do 27 lutego 2022 roku
  • Koszt uczestnictwa w warsztatach: 200 złotych

Zajęcia będą się odbywać w salach warsztatowych Europejskiego Centrum Solidarności.