Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

W okresie pandemii dążeniem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) jest wsparcie doświadczonych organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń, instytucji edukacyjnych i placówek kształceniowych w roli symbolicznych „latarni” wskazujących innym drogę w działaniach na rzecz międzynarodowej wymiany młodzieży. PNWM przygotowała dla nich dofinansowanie do projektów mających na celu wzmocnienie i promocję polsko-niemieckiej współpracy oraz rozszerzenie oferty programowej. Dotacje w kwocie do 90 000 złotych na projekt przyznawane są na działania trwające do 12 miesięcy. Pierwszy termin składania wniosków upływa 28 lutego 2021 roku.

Pomysły na przyszłość polsko-niemieckiej wymiany

Mimo trudnej sytuacji oraz ograniczeń regulujących możliwości spotkań, istnieje wiele sposobów na realizację i wspieranie wymiany międzynarodowej. W PNWM wierzymy, że nawet jeśli dzisiaj młodzież może spotykać się głównie zdalnie, to niebawem spotkania te znów będą mogły odbywać się w świecie rzeczywistym, poza ekranem komputera.

Jeżeli Państwa organizacja, stowarzyszenie czy instytucja:

  • posiada doświadczenie w międzynarodowej wymianie młodzieży,
  • pozyskała w tym obszarze kompetencje metodyczne i merytoryczne,
  • utrzymuje współpracę z innymi organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami, podmiotami specjalizującymi się w edukacji formalnej i pozaformalnej,
  • zbudowała sieć współpracy lub jest jej częścią,

a przede wszystkim…

… jeśli mają Państwo pomysł, jak wspierać rozwój polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, zachęcamy do złożenia do PNWM wniosku o dofinansowanie zaplanowanych działań własnych lub tych we współpracy z innymi partnerami.

Kogo i co wspieramy?

PNWM dofinansowuje projekty, które:

  • zachęcają i wspierają uczestników i animatorów międzynarodowej wymiany młodzieży do pozostania w kontakcie i do realizacji w czasie pandemii wspólnych projektów online lub przygotowują ich do podjęcia współpracy po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią,
  • umożliwiają dokształcanie i sieciowanie osób, organizacji i szkół w dziedzinie wymian międzynarodowych,
  • pomagają w realizacji wydarzeń zdalnych i stacjonarnych oraz w opracowywaniu i udostępnianiu narzędzi cyfrowych i platform internetowych służących pracy projektowej, organizacji szkoleń i nawiązywaniu kontaktów.

We wniosku można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości maksymalnie 90 000 złotych na działania zaplanowane w programie rocznym, który obejmuje różne inicjatywy o charakterze lokalnym, tematycznym lub sieciującym.

  • Koszty osobowe związane z realizacją projektu mogą stanowić maksymalnie 70% dotacji.
  • Koszty materiałów i wyposażenia technicznego związane z realizacją projektu nie mogą przekroczyć 20% dofinansowania.
  • Dotowane są także koszty promocji w Internecie oraz publikacji służących wspieraniu inicjatyw polsko-niemieckich.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia minimum 10% wkładu własnego w formie finansowej, materialnej lub osobowej.

W jaki sposób można ubiegać się o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie projektu „Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” powinien zawierać opis całego przedsięwzięcia wraz z wyszczególnieniem działań, które uwzględniają wymienione wcześniej punkty: doświadczenie, sieć współpracy, motywowanie innych, szkolenia, pomoc i wsparcie, promocja wymiany. Do opisu projektu należy dołączyć plan kosztów i finansowania. Wszystkie działania projektowe powinny zostać zrealizowane w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy (możliwa realizacja w ciągu dwóch lat kalendarzowych).

W celu złożenia wniosku prosimy o skorzystanie z formularza.

Terminy składania wniosków to 28 lutego, 30 kwietnia i 30 czerwca 2021 roku. Decyzja dotycząca przyznania dofinansowania zostanie podjęta w ciągu czterech tygodni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Na zaplanowane w ramach programu szkolenia, programy specjalistyczne i spotkania młodzieży (online, hybrydowe lub tradycyjne) podmiot może złożyć do PNWM odrębne wnioski o dofinansowanie w ramach stałej oferty wspierania PNWM.