Program „Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”

„Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”

„Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)” to program wspierania dla organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń, placówek edukacyjnych i kształceniowych w Polsce i Niemczech na czas pandemii. Dzięki dotacji PNWM realizują one projekty służące utrzymaniu i rozwijaniu kontaktów w międzynarodowej wymianie młodzieży. Informują, promują, szkolą i doradzają wszystkim zainteresowanym zorganizowaniem polsko-niemieckich spotkań młodzieżowych – stacjonarnych i online. W programie bierze udział w sumie 35 instytucji i organizacji w obu krajach, wyłonionych w drodze konkursu. Ich przedsięwzięcia rozpoczęły się jesienią 2021 roku i będą trwały do końca 2022 roku.

Jednym z ważnych celów programu jest dokształcanie i sieciowanie osób, organizacji i szkół w dziedzinie wymian międzynarodowych.

Dlatego zachęcamy Państwa do sprawdzenia oferty „Latarni PNWM” w Państwa regionie i skorzystania z niej! Wykaz 35 „Latarni PNWM” i ich stron internetowych znajduje się na mapie w prawej kolumnie oraz poniżej.

FLista „Latarni PNWM”