Program „Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”

Program „Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”

W okresie pandemii dążeniem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) jest wsparcie doświadczonych organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń, instytucji edukacyjnych i placówek kształceniowych w roli symbolicznych „latarni” wskazujących innym drogę w działaniach na rzecz międzynarodowej wymiany młodzieży. PNWM przygotowała dla nich dofinansowanie do projektów mających na celu wzmocnienie i promocję polsko-niemieckiej współpracy oraz rozszerzenie oferty programowej. Dotacje w kwocie do 90 000 złotych na projekt przyznawane są na działania trwające do 12 miesięcy. Ostatni termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2021 roku.

Pomysły na przyszłość polsko-niemieckiej wymiany

Mimo trudnej sytuacji oraz ograniczeń regulujących możliwości spotkań, istnieje wiele sposobów na realizację i wspieranie wymiany międzynarodowej. W PNWM wierzymy, że nawet jeśli dzisiaj młodzież może spotykać się głównie zdalnie, to niebawem spotkania te znów będą mogły odbywać się w świecie rzeczywistym, poza ekranem komputera.

Jeżeli Państwa organizacja, stowarzyszenie czy instytucja:

 • posiada doświadczenie w międzynarodowej wymianie młodzieży,
 • pozyskała w tym obszarze kompetencje metodyczne i merytoryczne,
 • utrzymuje współpracę z innymi organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami, podmiotami specjalizującymi się w edukacji formalnej i pozaformalnej,
 • zbudowała sieć współpracy lub jest jej częścią,

a przede wszystkim…

… jeśli mają Państwo pomysł, jak wspierać rozwój polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, zachęcamy do złożenia do PNWM wniosku o dofinansowanie zaplanowanych działań własnych lub tych we współpracy z innymi partnerami.

Kogo i co wspieramy?

PNWM dofinansowuje projekty, które:

 • zachęcają i wspierają uczestników i animatorów międzynarodowej wymiany młodzieży do pozostania w kontakcie i do realizacji w czasie pandemii wspólnych projektów online lub przygotowują ich do podjęcia współpracy po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią,
 • umożliwiają dokształcanie i sieciowanie osób, organizacji i szkół w dziedzinie wymian międzynarodowych,
 • pomagają w realizacji wydarzeń zdalnych i stacjonarnych oraz w opracowywaniu i udostępnianiu narzędzi cyfrowych i platform internetowych służących pracy projektowej, organizacji szkoleń i nawiązywaniu kontaktów.

 

We wniosku można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości maksymalnie 90 000 złotych na działania zaplanowane w programie rocznym, który obejmuje różne inicjatywy o charakterze lokalnym, tematycznym lub sieciującym.

 • Koszty osobowe związane z realizacją projektu mogą stanowić maksymalnie 70% dotacji.
 • Koszty materiałów i wyposażenia technicznego związane z realizacją projektu nie mogą przekroczyć 20% dofinansowania.
 • Dotowane są także koszty promocji w Internecie oraz publikacji służących wspieraniu inicjatyw polsko-niemieckich.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia minimum 10% wkładu własnego w formie finansowej, materialnej lub osobowej.

Jakie kryteria powinny spełniać projekty zgłoszone do „Latarni PNWM”?

Planując projekt w ramach programu „Latarnie PNWM”, należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

 • wzmocnienie i rozszerzenie sieci partnerów,
 • jakościowy rozwój wymiany młodzieży, idei wymiany,
 • kreatywne rozwiązania w polsko-niemieckiej pracy z młodzieżą w czasie pandemii,
 • ustrukturyzowana forma wsparcia, przemyślana oferta dla uczestników,
 • znaczenie projektu i jego oddziaływanie poza krąg organizacji wnioskującej,
 • pomysły na widoczność w mediach,
 • tworzenie produktów (materiały, konspekty, filmy, narzędzia, metody),
 • ewaluacja przebiegu projektu i przekonujące wskaźniki powodzenia projektu.

W jaki sposób można ubiegać się o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie projektu „Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” powinien zawierać opis całego przedsięwzięcia wraz z wyszczególnieniem działań, które uwzględniają wymienione wcześniej punkty: doświadczenie, sieć współpracy, motywowanie innych, szkolenia, pomoc i wsparcie, promocja wymiany. Do opisu projektu należy dołączyć plan kosztów i finansowania. Wszystkie działania projektowe powinny zostać zrealizowane w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy (możliwa realizacja w ciągu dwóch lat kalendarzowych).

W celu złożenia wniosku prosimy o skorzystanie z formularza.

Terminy składania wniosków to 30 kwietnia i 30 czerwca 2021 roku. Decyzja dotycząca przyznania dofinansowania zostanie podjęta w ciągu czterech tygodni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na zaplanowane w ramach programu szkolenia, programy specjalistyczne i spotkania młodzieży (online, hybrydowe lub tradycyjne) podmiot może złożyć do PNWM odrębne wnioski o dofinansowanie w ramach stałej oferty wspierania PNWM.

 

Korzystanie z logotypów „Latarni PNWM”

Jeśli w ramach swoich działań PR promujących latarnie polsko-niemieckiej wymiany młodzieży będą Państwo korzystać z logotypów „Latarni PNWM”, w prawej kolumnie znajdą Państwo ich różne wersje do pobrania.

Prosimy korzystać jedynie z tych wersji logotypów i ich nie przekształcać (czcionki, kolorów, układu itd.).

Logotypy należy umieszczać wyłącznie na białym tle.

Zachęcamy do wysyłania nam zdjęć obrazujących materiały i sytuacja, podczas których korzystali Państwo z logotypów „Latarni PNWM”.

„Latarnie PNWM” w mediach społecznościowych

Przypominamy, że publikując informacje o swoich działaniach w ramach programu „Latarnie PNWM”, należy używać hasztagów: #latarniePNWM oraz #DPJWLeuchttürme. Ponadto prosimy o oznaczanie PNWM (@DPJWPNWM) w postach zamieszczanych w mediach społecznościowych. W ten sposób wszyscy stworzymy wspólną sieć kontaktów, a Państwa organizacje i instytucje jeszcze w większym stopniu staną się symbolicznymi „Latarniami PNWM”.