Ankieta PNWM: Potrzeby organizatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży

Ankieta PNWM: Potrzeby organizatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży

Od 23 kwietnia do 24 maja PNWM przeprowadziła wśród swoich partnerów ankietę, pragnąc dowiedzieć się, z jakimi problemami spotykają się organizatorzy polsko-niemieckich spotkań młodzieży w czasie pandemii koronawirusa. Jaką mają sytuację w pracy? Czy nadal utrzymują kontakt z partnerami z sąsiedniego kraju? Czego oczekują od PNWM i jakie wsparcie może im ona zaoferować? Odzew był ogromny, w ankiecie wzięło udział łącznie 387 organizatorów wymiany młodzieży. Dziękujemy wszystkim za poświęcony czas i udzielone odpowiedzi.

Dzięki wynikom ankiety PNWM będzie mogła opracować odpowiednią ofertę doradztwa i pomocy dla organizatorów wymiany młodzieży dostosowaną do czasów, w których bezpośrednie spotkania są niemożliwe. Pierwsze programy PNWM na okres pandemii są już realizowane. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej, by na bieżąco śledzić ofertę naszych projektów online.

Zestawienie wyników ankiety znajdą Państwo na grafikach w prawiej kolumny.

Uczestnicy badania z podziałem na kraje i formy wymiany

Około 58% respondentów pochodziło z Polski, a 41% z Niemiec.

Przeważająca część osób pytanych zajmuje się organizacją wymiany szkolnej (88%), a tylko 12% z nich wymiany pozaszkolnej.

Sytuacja w pracy

Jak można się było spodziewać, większość respondentów w okresie przeprowadzania ankiety pracowała zdalnie (85%).

Zwraca uwagę fakt, że dość duży odsetek respondentów (prawie 23%) podaje, iż nie utrzymuje obecnie żadnego kontaktu ze swoim partnerem.

Oczekiwana pomoc PNWM z podziałem na tematy i formy

Zdecydowana większość respondentów chciałaby nadal pracować nad koncepcją swoich projektów w dziedzinie kultury oraz edukacji historycznej i obywatelskiej. Występują jednak istotne różnice w zainteresowaniach respondentów z Polski i Niemiec. Pytani chętnie zajęliby się również taką tematyką jak różnorodność i animacja językowa, a także możliwościami wykorzystania narzędzi internetowych w wymianie młodzieży.

71% respondentów deklaruje potrzebę uzyskania merytorycznego wsparcia ze strony PNWM.

Ok. 35% pytanych oczekuje wsparcia w formie publikacji, 44% chciałoby uczestniczyć w szkoleniach online, a 21% stawia na indywidualne konsultacje (istniała możliwość wyboru kilku odpowiedzi).

Korzystanie z oferty PNWM online

Prawie 80% respondentów podaje, że chciałoby uczestniczyć w zdalnych szkoleniach PNWM.

Alternatywne formaty wymiany młodzieży

Dotychczas jedynie 19% respondentów planuje alternatywne (zdalne) formy w miejsce odwołanych spotkań młodzieży.