Giełda partnerów - Ogłoszenie

Polsko-niemiecki projekt przyrodniczyRodzaj projektu:

spotkanie młodzieży

Treść:

Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu zaprasza do współpracy w projekcie wymiany młodzieży.
Głównymi adresatami codziennych działań Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP jest młodzież w wieku 15-25 lat, przede wszystkim są to osoby z mniejszymi szansami, potrzebujące wszechstronnego wsparcia i inspiracji do aktywnego życia społecznego i zawodowego.
Jednostka terenowa CEiPM Leszno przygotowała draft projektu, który byłby wyjściowym zarysem do wspólnego omówienia szczegółowszych działań z nowym partnerem zagranicznym.
Propozycja dotyczy projektu, którego miejscem realizacji miałyby być Głubczyce (woj. opolskie, Polska), a planowany termin to wrzesień 2022r.
Pomysł dotyczy przeprowadzenia badań i obserwacji terenowych bobrowych żeremi wzdłuż rzeki Psiny. Wolny czas uczestników poza pracą badawczą planujemy uzupełnić o takie formy odpoczynku i integracji dostępne w miejscu zakwaterowania jak: troczenie rzędu ułańskiego, turniej strzelania, miejska gra terenowa, konkurs wbijania gwoździa, warsztat zakuwania koni, lekcja przyrody, spanie na sianie, wykonanie konia z drewna – gra terenowa na wykonanych kucach, nauka młodzieży chodów końskich, warsztaty robienia brzozowych mioteł, itp.
Celem przygotowanego przez nas projektu jest:
– zdobycie wiedzy z zakresu otaczającego nas świata i przyrody,
– budowanie świadomości oraz rozwijanie umiejętności poznawania świata,
– poznawanie wartości, norm dotyczących środowiska przyrodniczego,
– wzajemne poznanie się uczestników z dwóch krajów partnerskich,
Efektem zaplanowanej wymiany młodzieży będzie:
– opracowanie materiału edukacyjnego dla młodzieży,
– stworzona dokumentacja z prowadzonych obserwacji: dziennik obserwacji, zdjęcia, nagrania,
– nawiązane kontakty,
– nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się językiem partnera.

Jeśli chodzi o nasze doświadczenie projektowe, to Wielkopolska WK OHP realizuje projekty w ramach PO WER na zasadach Erasmus+, projekty Solidarnościowe w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Innymi działaniami były projekty w ramach PNWM oraz PURWM we wrześniu / październiku tego roku.
Serdecznie zapraszamy do współpracy z jednostką terenową WWK OHP w Lesznie, w ramach wymienionej wyżej propozycji !

Mój status prawny:

inne

Wiek uczestników:

15-18

Mój region:

wielkopolskie

Data publikacji:

12.01.2022

Znajomość języków obcych:

Angielski

Kontakt:

Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda
Poznań
61-485 28 Czerwca 1956 r. nr 211

Osoba kontaktowa: Monika Zawisza
Tel.: +48 61 831 2466
E-mail: m.zawisza@ohp.pl
Strona www: http://wielkopolska.ohp.pl/