Koszty podróży

Obliczanie dotacji do kosztów podróży

Za pomocą kalkulatora kosztów podróży obliczą Państwo maksymalną kwotę dotacji do kosztów podróży, o którą można wnioskować w PNWM. Wysokość przyznawanych stawek jest uzależniona od sytuacji budżetowej PNWM w danym roku kalendarzowym.

Stawka za kilometr: 0.60 PLN

Wybrana odległość: km

Stawka dofinansowania jednego uczestnika: PLN

Kwota do wpisania we wniosku: PLN