Indywidualna wymiana młodzieży #2amongmillions

Rozwiń wszystko

Indywidualna wymiana młodzieży #2amongmillions

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) w ramach programu #2amongmillions dofinansowuje indywidualne spotkania młodzieży. Młodzi ludzie, którzy poznali się na projekcie wymiany młodzieży dofinansowanym przez PNWM i chcą nadal utrzymywać kontakt, mogą uzyskać dotację do kosztów indywidualnych odwiedzin. Warunek: wymiana, na której się poznali, odbyła się w ostatnich trzech latach. Przyznanie dotacji odbywa się bez zbędnych formalności i czasochłonnych procedur. W programie mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia.

Program #2amongmillions umożliwia wyjazd jednej lub dwóch osób do jednej rodziny goszczącej.

Jakie dofinansowanie oferuje PNWM?
 • zwrot kosztów podróży gościa/gości od miejsca zamieszkania do miejsca pobytu w Niemczech i z powrotem, maksymalnie o wartości równej cenie biletu kolejowego 2. klasy,
 • kieszonkowe dla gościa/gości w wysokości po 75 złotych na dzień pobytu.
Jakie są warunki udziału?
 • w spotkaniu biorą udział maksymalnie trzy osobygospodarz i maksymalnie dwoje gości w wieku od 15 do 26 lat;
 • pobyt trwa od 4 do 14 dni;
 • uczestnicy/uczestniczki wymiany mogą swobodnie zaplanować program spotkania; ważne, aby w tym czasie lepiej poznać codzienność, kulturę, obyczaje i język kraju sąsiada;
 • jeśli gospodarz podejmuje gościa/ gości w swoim domu, rodzina goszcząca zapewnia nieodpłatnie nocleg, wyżywienie oraz stosowną opiekę;
 • gość/ goście we własnym zakresie dba/-ją o ubezpieczenie niezbędne na czas udziału w wymianie;
 • zachęcamy do planowania indywidualnych wymian na zasadzie wzajemności (wizyta i rewizyta); nie jest to jednak warunek otrzymania dofinansowania;
 • w programie #2amongmillions można wziąć udział maksymalnie dwa razy: raz w roli gościa, raz – gospodarza.
 • Wniosek należy złożyć najpóźniej dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia wymiany.

Ponadto prosimy młodzież o zamieszczenie osobistych relacji ze spotkania na Instagramie (posty, zdjęcia, nagrania itp.), dodając hashtag #2amongmillions i link do profilu PNWM.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Formalności związane z otrzymaniem dotacji #2amongmillions zilustrowaliśmy w infografice w prawej kolumnie (do pobrania), w punkcie „Od wniosku do dotacji PNWM – krok po kroku”.  Najważniejsze informacje w skrócie:

 • aby otrzymać dotację, gość/goście i gospodarz wypełniają krótki formularz „Wspólny wniosek #2amongmillions” (patrz prawa kolumna), podpisują i przesyłają do PNWM za pośrednictwem portalu OASE.
 • ważne, aby wniosek wpłynął do PNWM nie później niż 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem;
 • goście z Polski otrzymują dotację przelewem w złotówkach, a goście z Niemiec w euro – zaliczkę jeszcze przed spotkaniem, a pozostałą część po powrocie z wizyty i przesłaniu do PNWM wspólnego sprawozdania (patrz prawa kolumna) oraz skanu biletów.

 

Udział młodzieży niepełnoletniej

Młodzież od 15. roku życia może podróżować samodzielnie bez opieki osób dorosłych, stąd obowiązująca dolna granica wieku w programie #2amongmillions. Uczestnictwo osób niepełnoletnich wymaga zgody ich rodziców/ opiekunów prawnych – w tym przypadku to oni są oficjalnymi wnioskodawcami i sygnują wniosek.

Zachęcamy wszystkich rodziców/ opiekunów, aby wspierali indywidualne, polsko-niemieckie spotkania swoich dzieci i skorzystali z dotacji PNWM! Formalności nie są skomplikowane, a pobyt u rówieśniczki/ rówieśnika z drugiego kraju może się okazać źródłem cennych doświadczeń na całe życie – zarówno w wymiarze osobistym, jak i zawodowym.

Co zrobić, żeby niepełnoletnie dziecko stało się jednym z #2amongmillions? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przygotowaliśmy szereg materiałów pomocniczych, które są dostępne w prawej kolumnie artykułu: informacja ogólna o programie, wskazówki dla rodziny goszczącej, wskazówki dla rodziny wysyłającej swoje dziecko za granicę oraz przydatne formularze (pisemna zgoda rodziców/ opiekunów na wyjazd dziecka za granicę; „wizytówka” dla rodziny goszczącej z podstawowymi informacjami o osobie goszczącej). W przypadku dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu.

Praktyki zawodowe i hospitacje

PNWM dofinasowuje także hospitacje oraz indywidualne praktyki młodzieży służące orientacji zawodowej, przygotowaniu i kształceniu zawodowemu. Więcej informacji

 

YouTube

Wczytując film, wyrażasz zgodę na politykę prywatności firmy YouTube.
Dowiedz się więcej

Wczytaj film