Program wspierania „Zostańmy w kontakcie!”

Program wspierania „Zostańmy w kontakcie!”

Ze względu na koronawirusa w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży wiele spotkań zostało odwołanych lub przesuniętych, często  w ostatnim momencie. Aby można było nadal prowadzić aktywną wymianę, PNWM zachęca jej organizatorów do skorzystania z prostej formy wsparcia projektów w ramach dotacji „4×3 – prosta sprawa!”.

Wymiana na wiele sposo­bów

Jest wiele sposo­bów na podtrzymanie i rozwój wzajemnych kontaktów:

  • kreatywne i alternatywne formy wymiany: wspólny (video)blog, interaktywne zajęcia online, autorska pocztówka lub „skrzynia krajoznawczych skarbów” dla partnera itp.;
  • warsztat przyszłości: opracowanie nowych pomysłów współpracy w ramach Państwa partnerstwa;
  • dokumentacja i prezentacja dotychczasowej współpracy np. w formie wystawy, filmu, publikacji itp.;
  • przygotowanie autorskich pamiątek dla grupy partnerskiej;
  • badanie lokalnych śladów kultury kraju partnera;
  • i oczywiście: spotkanie lub nawet cykl spotkań online z grupą partnerską.

PNWM akceptu­je różne warianty działań: zarówno podejmowane przez jedną ze stron, jak i równoległe, a także wspólne, obejmujące np. elementy interakcji online.

Zasady dofinansowania

Dofinansowanie PNWM wynosi maks. 3000 zł przy założeniu, że wnioskodawca wniesie wkład własny  w realizację projektu. W wyjątkowym 2020 r. PNWM zaakceptuje także wkład niefinansowy (rzeczowy i/lub pracy wolontariackiej) jako wkład własny. We wniosku prosimy opisać, w jaki sposób go Państwo zapewnią.

Szczegóły znajdują się w pliku  po prawej stronie.