Zmiany w zarządzie PNWM

Zmiany w zarządzie PNWM

1 kwietnia 2023 roku Małgorzata Bochwic-Ivanovska została nową dyrektor zarządzającą Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Objęła stanowisko polskiej dyrektor w dwuosobowym, polsko-niemieckim zarządzie organizacji. Dyrektorem ze strony niemieckiej pozostał czwartą kadencję Stephan Erb. Zarząd PNWM powoływany jest przez rządy Polski i Niemiec na okres pięciu lat.

 

Małgorzata Bochwic-Ivanovska z wykształcenia jest lingwistką. Ukończyła też Szkołę Prawa Niemieckiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Bońskiego oraz studiowała politologię na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. W ostatnich dwóch latach pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej
i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a bezpośrednio przedtem w Kancelarii Prezydenta RP jako główny specjalista ds. Niemiec i Europy Zachodniej. W latach 2016-2021 była zastępcą dyrektora, a następnie dyrektorem Instytutu Polskiego w Berlinie i jego filii
w Lipsku. Małgorzata Bochwic-Ivanovska pracowała także jako nauczycielka języka niemieckiego i wychowawczyni w Liceum Ogólnokształcącym Przymierza Rodzin w Warszawie, a także wykładowczyni w Szkole Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Włada pięcioma językami. Jest tłumaczką języków niemieckiego i francuskiego.