„Z dwóch zrób trzy – jak zorganizować trójstronną wymianę?” – seminarium dla nauczycielek, nauczycieli i pedagogów szkolnych z Niemiec, Polski i Ukrainy

„Z dwóch zrób trzy – jak zorganizować trójstronną wymianę?” – seminarium dla nauczycielek, nauczycieli i pedagogów szkolnych z Niemiec, Polski i Ukrainy

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zaprasza na seminarium dla nauczycielek i nauczycieli zainteresowanych tworzeniem projektów dwu- lub trójstronnej wymiany młodzieży, które odbędzie się od 23 do 26 listopada 2023 roku w Krzyżowej.

Dlaczego seminarium dla nauczycieli?

Co roku do Krzyżowej przyjeżdżają liczne grupy szkolne, aby wziąć udział w programie wymiany. Nauczycielki i nauczyciele są najważniejszą grupą kontaktową dla Krzyżowej. Dobra komunikacja i współpraca z nimi wielokrotnie okazuje się najlepszym warunkiem dobrego zrozumienia się uczennic i uczniów. Motto Krzyżowej to: Zadowolone nauczycielki i nauczyciele to udane spotkania młodzieży!

Celem seminarium jest umożliwienie nauczycielkom i nauczycielom z Niemiec, Polski i Ukrainy (lepsze) poznanie się i tym samym wzmocnienie istniejących partnerstw szkół oraz nawiązanie nowych. Efektem projektu ma być także zwiększenie liczby spotkań partnerskich z dwóch (niemiecko-polskich) do trzech (niemiecko-polsko-ukraińskich). Celem jest również zapoznanie szkolnej kadry pedagogicznej z metodami edukacji pozaformalnej i podejściami tematycznymi stosowanymi w Krzyżowej, tak aby była dobrze przeszkolona do przygotowania młodzieży na wymianę i wspólnego opracowania programu.

Kiedy odbywa się szkolenie?

Seminarium zaplanowano na cztery dni, od czwartku 23 listopada do niedzieli 26 listopada 2023 roku.

Co znajdziesz w programie?

Tematyka:

  • integracja grupy podczas wymiany,
  • podnoszenie jakości partnerstwa (wartości, cele, oczekiwania, potrzeby i korzyści),
  • współpraca w międzynarodowym zespole liderek i liderów,
  • procesy grupowe w wymianie szkolnej,
  • przygotowanie projektu, realizacja i ewaluacja.

Kto może wziąć udział?

Nauczycielki i nauczyciele, pedagożki i pedagodzy szkolni z Niemiec, Polski oraz Ukrainy. Dla każdego kraju dostępnych jest 10 miejsc. Mile widziane są zarówno osoby z doświadczeniem, które już organizują spotkania w Krzyżowej, jak i osoby, które chcą rozpocząć swoje pierwsze międzynarodowe spotkanie młodzieży.

Nauczycielki i nauczyciele z Polski, biorący udział w seminarium „Z dwóch zrób trzy jak zorganizować trójstronną wymianę?”, otrzymają zaświadczenie od Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Krzyżowa”.

Języki seminarium

Program jest inkluzyjny, Krzyżowa zapewnia tłumaczenia pisemne i ustne w trzech językach (DE, PL, UA).

Rejestracja

Zgłoszenia można przesyłać do 23 października 2023 roku za pośrednictwem formularza online.

Rejestracja jest ważna po otrzymaniu potwierdzenia miejsca od Fundacji „Krzyżowa” oraz opłaceniu opłaty za udział.

Ile kosztuje udział w seminarium?

  • Opłata za udział dla osób uczestniczących z Polski wynosi 180 złotych,
  • Opłata za udział dla osób uczestniczących z Niemiec wynosi 60 euro,
  • Opłata za udział dla osób uczestniczących z Ukrainy wynosi 50 złotych.

Cena ta obejmuje nocleg w pokojach dwuosobowych oraz pełne wyżywienie. W przypadku noclegu w pokoju jednoosobowym należy uiścić dodatkową opłatą w wysokości 70 złotych za noc (16 euro | 600 hrywien).

Zwrot kosztów podróży: Istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży (dla osób przyjeżdżających spoza Polski):

  • dla osób z Niemiec stawka wynosi 0,6 złotych (0,15 euro)/km w jedną stronę,
  • dla osób z Ukrainy stawka wynosi maksymalnie 800 złotych (177 euro| 6830 hrywien).