Konferencja Klubów i Związków Sportowych

XIX Polsko-Niemiecka Konferencja Partnerska Klubów i Związków Sportowych

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) wraz z Niemieckim Związkiem Sportu Młodzieżowego (Deutsche Sportjugend) oraz Akademickim Związkiem Sportowym (AZS) zaprasza na XIX Polsko-Niemiecką Konferencję Partnerską Klubów i Związków Sportowych, która odbędzie się w Berlinie. Uwaga! Konferencja została przesunięta z kwietnia na termin od 10 do 12 czerwca 2022 roku.

Uwaga! Pliki do pobrania zawierają jeszcze pierwotną datę. Treści spotkania nie uległy zmianie. 

Cele i program

Celem konferencji jest podniesienie jakości polsko-niemieckiej sportowej wymiany młodzieży. Organizatorom zależy również na umożliwieniu przedstawicielom i przedstawicielkom klubów sportowych wzajemnej wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów.

Program (do pobrania w prawej kolumnie) obejmuje aktualne informacje i zagadnienia z zakresu polsko-niemieckiej sportowej wymiany młodzieży. Uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się m. in. w jakiej formie i jakimi metodami kształtować programy wymiany oraz jak uzyskać dotację.

W trakcie spotkania odbędą się trzy warsztaty tematyczne:

  • zapobieganie przemocy na tle seksualnym na spotkaniach młodzieży,
  • sport i język,
  • zarządzanie projektami i kształtowanie programów wymiany.

Zaplanowano również animacje językowe dla osób uczestniczących.

Grupa docelowa

Konferencja przeznaczona jest dla:

  • przedstawicielek i przedstawicieli klubów i związków sportowych,
  • pracowniczek i pracowników merytorycznych,
  • animatorek i animatorów wymiany.

Zaproszone są zarówno osoby doświadczone, jak i rozpoczynające (bądź planujące) współpracę polsko-niemiecką.

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesłać do 16 stycznia 2022 roku przy pomocy formularza zgłoszeniowego.

Informacje organizacyjne

Opłata za udział dla osób z Polski wynosi 30 euro, dla osób z Niemiec – 40 euro. Jeden klub może zgłosić maksymalnie 2 osoby. Osoby z Polski mogą otrzymać dofinansowanie do kosztów podróży.

Konferencja odbędzie się w Domu Spotkań Młodzieży Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodych YMCA w Berlinie. Uczestnicy i uczestniczki zostaną zakwaterowani w pokojach dwuosobowych (pokój jednoosobowy za dopłatą).

Ze względu na pandemię organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konferencji lub zorganizowania jej w formacie online. W Niemczech obowiązuje zasada 2G (osoby zaszczepione lub ozdrowiałe), więc udział w konferencji możliwy jest tylko pod tymi warunkami.