„Wspólne wizje przyszłości” – antologia dostępna w języku polskim

Rozwiń wszystko

„Wspólne wizje przyszłości” – antologia dostępna w języku polskim

Antologia Huberta Luszczynskiego „Wspólne wizje przyszłości – lub jak z obcych staliśmy się przyjaciółmi” jest już dostępna również w polskiej wersji językowej. Autor, będący Koordynatorem ds. międzyregionalnej współpracy z państwami Europy Środkowej i Wschodniej przy Kuratorium Oświaty Nadrenii-Palatynatu, opisał w niej swoje wieloletnie doświadczenia i inspiracje wynikające ze współpracy polsko-niemieckiej na terenie Nadrenii-Palatynatu.

Zamówienia

Polskojęzyczne wydanie powyższej publikacji można zamówić na portalu tredition lub w sklepie internetowym Amazon.

Niemiecka wersja językowa jest również dostępna jako e-Book pod tytułem „Gemeinsame Zukunftsvisionen – oder: Wie aus Fremden Freunde werden“.

Projekty polsko-niemieckie dobrem ogólnoeuropejskim

„Wspólne polsko-niemieckie projekty zainicjowane przez Huberta Luszczynskiego, koncentrujące się przede wszystkim na teraźniejszości i przyszłości polskiej i niemieckiej młodzieży same w sobie przekraczają granice i są dobrem ogólnoeuropejskim. (…) Demokratyczne współdziałanie, przestrzeganie praw człowieka, respekt i partnerstwo nie są rzeczą oczywistą, muszą być cały czas praktykowane zarówno w kraju jak i za granicą, aby zagwarantować wspólną przyszłość, ale również przestrzec przed autorytarnymi, nacjonalistycznymi i rasistowskimi zachowaniami, które w ostatnim stuleciu długotrwale zatruwały stosunki polsko-niemieckie. Wymianie uczniowskiej i powstającym z niej partnerstwom szkół przypada w tym kontekście fundamentalna rola. (…)” – fragment recenzji książki autorstwa dr. Zbigniewa Wikiewicza.