Wspieranie spotkań online w czasie pandemii

Wspieranie spotkań online w czasie pandemii

Obecnie spotykamy się na wiele rożnych sposobów, szczególnie w Internecie. Także projekty polsko-niemieckie często przenoszą się do sieci, przy czym każda z grup może je realizować w wybranym miejscu – czy to z domów, szkoły, placówki kształceniowej czy może nawet z boiska – i łącząc się ze sobą w wybranym czasie. Chcąc uwzględnić tę różnorodność, PNWM wprowadziła poniższe zmiany w systemie wspierania projektów.

Jakie kryteria powinno spełniać spotkanie online?

  • Projekt powinien obejmować minimum cztery dni wspólnego programu, nie muszą one jednak następować bezpośrednio po sobie.
  • Dzień programu to co najmniej 4 godziny wspólnego lub przebiegającego równolegle programu dla grupy polskiej i niemieckiej.
  • W ramach tego czasu na polsko-niemieckie spotkanie online należy codziennie zaplanować średnio 90 minut programu merytorycznego, realizowanego w całej grupie lub w podziale na małe grupy.

O jakie dofinansowanie można się ubiegać?

  1. Koszty programu

Obie grupy – z Polski i Niemiec – są we wniosku traktowane jako gospodarze i mogą otrzymać dofinansowanie do kosztów programu w zależności od rodzaju zakwaterowania.

  1. Pośrednik językowy

Każda z grup może otrzymać dotację do przynajmniej jednego pośrednika językowego.

  1. Ryczałt organizacyjny i techniczny

Za dodatkowy nakład pracy związany z realizacją spotkania online każda grupa partnerska może wystąpić o ryczałt organizacyjny i techniczny w wysokości 60 euro (grupa niemiecka) lub 180 złotych (grupa polska) na dzień. W rozliczeniu należy udokumentować wypłatę tej dotacji osobie lub osobom organizującym spotkanie lub też dowodem płatności za wykup dostępu do narzędzi online.

  1. Trener online

Jeśli merytoryczną i techniczną odpowiedzialność za program przejmie trener(ka) PNWM lub inna osoba o porównywalnych kwalifikacjach międzykulturowych i metodycznych lub jeśli merytoryczną i techniczną odpowiedzialność za program przejmie placówka kształceniowa, to PNWM – w miejsce ryczałtu organizacyjnego i technicznego – może przyznać dofinansowanie kosztów trenera online w wysokości 320 euro (grupa niemiecka) lub 960 złotych (grupa polska) na każdy dzień programu. Możliwość ta istnieje dla obu grup.

Powyższe zasady są stosowane analogicznie dla spotkań przygotowawczych i podsumowujących, programów specjalistycznych oraz spotkań trójstronnych.

Wnioski o dofinansowanie spotkań online prosimy składać poprzez portal OASE.