Workcamp „History on Tour – Krzyżowa-Berlin”

Workcamp „History on Tour – Krzyzowa-Berlin”

Niemiecka Komisja ds. Grobów Wojennych (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.) organizuje od 31 lipca do 10 sierpnia 2022 roku w Krzyżowej (Polska) polsko-niemieckie spotkanie młodzieży „History on Tour – Krzyżowa-Berlin” dla młodzieży w wieku od 16 do 22 lat.

Temat

„History on Tour” to polsko-niemiecka wymiana młodzieży na temat historii i pamięci. Młodzi ludzie odwiedzają historyczne miejsca w Krzyżowej, Wrocławiu i Berlinie, poznają historię II wojny światowej w Polsce i w Niemczech oraz będą dyskutować o swoich przemyśleniach i wrażeniach.

Miejsce

Krzyżowa (Kreisau) to obecnie mała wioska na Dolnym Śląsku, jednocześnie jest jednym z najważniejszych miejsc związanych z oporem przeciwko reżimowi nazistowskiemu w Niemczech. Jest to miejsce, w którym powstał Krąg z Krzyżowej, grupa oporu intelektualistów, dysydentów i działaczy politycznych, z których wielu przypłaciło swoje zaangażowanie życiem.

Informacje organizacyjne

  • Organizatorzy zaplanowali także wirtualne spotkania przygotowawcze.
  • Uczestniczki i uczestnicy dojeżdżają do Berlina na własny koszt, stamtąd oferowany jest transfer autobusowy do Krzyżowej (Polska).
  • Zakwaterowanie realizowane jest w pokojach wieloosobowych. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie.
  • Opłata za uczestnictwo wynosi 1000 złotych.
  • Spotkanie będzie realizowane w języku angielskim.

Informacje dotyczące higieny i ochrony zdrowia

Podczas spotkania obowiązywać będą aktualne przepisy dotyczące ochrony przed zakażeniami i higieny obowiązujące w Berlinie oraz ustalone przez organizatora. Szczegółowe informacje organizatorzy prześlą z odpowiednim wyprzedzeniem, (zazwyczaj) 30 dni przed rozpoczęciem spotkania.

Organizatorzy zalecają wykonanie szczepienia przeciwko Covid-19 szczepionką zatwierdzoną przez UE. Może ono być warunkiem wstępnym uczestnictwa. Uczestniczki i uczestnicy są sami odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony zdrowia i higieny. Organizatorzy zalecają również wykonanie szczepienia przeciwko tężcowi i kleszczowemu zapaleniu mózgu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatorów.