Wojtek Pappai

Lokalizacja

map-marker

Białystok

Profil

 • Trener pracy z dorosłymi
 • Trener pracy z młodzieżą
 • Trener pracy z dziećmi

Języki

 • polski

Specjalizacje

 • animacja językowa
 • budowanie zespołu/team building
 • dynamika grup
 • edukacja ekologiczna
 • empowerment
 • edukacja międzykulturowa
 • edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • ewaluacja
 • moderacja / facylitacja
 • motywacja / partycypacja młodzieży
 • soft skills (kompetencje miękkie)
 • spotkanie online
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie projektami

Projekty i spotkania

O mnie

Wyszkolony przez

Rok uzyskania kwalifikacji: