Mateusz Wojcieszak

Lokalizacja

map-marker

Warszawa

Profil

 • Trener pracy z dorosłymi
 • Trener pracy z dziećmi

Języki

 • polski
 • angielski

Specjalizacje

 • budowanie zespołu/team building
 • dynamika grup
 • edukacja demokratyczna / betzavta
 • edukacja dla pokoju
 • empowerment
 • edukacja na rzecz różnorodności
 • edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • edukacja o prawach człowieka
 • edukacja obywatelska
 • ewaluacja
 • finansowanie / pozyskiwanie środków (zewnętrznych)
 • komunikacja i język
 • media cyfrowe / media społecznościowe
 • mediacja / zarządzanie konfliktami
 • moderacja / facylitacja
 • motywacja / partycypacja młodzieży
 • polityka młodzieżowa
 • rzecznictwo/lobbing
 • soft skills (kompetencje miękkie)
 • spotkanie online
 • zarządzanie projektami

Projekty i spotkania

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM/DPJW) Konferencja Ratusz meets Rathaus

Czas trwania projektu: 14/11/2022 - 16/11/2022

Referencje: Maria.Albers@pnwm.org

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM/DPJW) Parlament der Parlamente / Rada Rad

Czas trwania projektu: 16/09/2022 - 18/09/2022

Referencje: Maria.Albers@pnwm.org

O mnie

Absolwent prawa w ramach międzyobszarowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Polu Dialogu od jesieni 2017 roku. Najpierw koordynował projekt „Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach”, obecnie pełni funkcję prezesa zarządu i pracuje merytorycznie przy innych fundacyjnych przedsięwzięciach. Interesuje go praktyczne wykorzystanie narzędzi partycypacji w miastach, szczególnie idei budżetu obywatelskiego. Członek Rady ds. budżetu obywatelskiego przy Prezydencie m.st. Warszawy. Dzieli energię i czas pomiędzy Warszawą a rodzinnym Radomiem, gdzie do niedawna pełnił funkcję pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. młodzieży. W wolnym czasie chorobliwie odwiedza warszawskie teatry. Związany zawodowo również z Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie koordynował projekty Młodzi głosują, Młody Obywatel oraz Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego.

Wyszkolony przez

Rok uzyskania kwalifikacji: