Marta Gawinek-Dagargulia

Lokalizacja

map-marker

Warszawa

Profil

 • Trenerka pracy z dorosłymi
 • Trenerka pracy z młodzieżą
 • Trenerka pracy z dziećmi

Języki

 • polski
 • niemiecki
 • angielski
 • ukraiński
 • rosyjski

Specjalizacje

 • animacja językowa
 • budowanie zespołu/team building
 • dynamika grup
 • edukacja demokratyczna / betzavta
 • edukacja dla pokoju
 • empowerment
 • edukacja międzykulturowa
 • edukacja na rzecz różnorodności
 • edukacja o prawach człowieka
 • edukacja obywatelska
 • ewaluacja
 • mediacja / zarządzanie konfliktami
 • moderacja / facylitacja
 • motywacja / partycypacja młodzieży
 • soft skills (kompetencje miękkie)
 • spotkanie online
 • STE(A)M
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie projektami

Projekty i spotkania

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Tangible prototyping

Czas trwania projektu: 16/06/2022 - 19/06/2022

Referencje: elisabeth.ritter@pnwm.org

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Centrum Nauki Kopernik WY-miana! Wymiana międzyklubowa i międzynarodowa - po co, jak i z kim?

Czas trwania projektu: 16/11/2019 - 16/11/2019

Referencje: elisabeth.ritter@pnwm.org

PNWM, Insha Osvita TriYou

Czas trwania projektu: 22/11/2021 - 24/11/2021

Referencje: Dominik.Mosiczuk@pnwm.org

PNWM, Insha Osvita TriYou

Czas trwania projektu: 08/12/2020 - 10/12/2020

Referencje: karavai@insha-osvita.org

O mnie

Od 15 lat projektuję i prowadzę szkolenia i nigdy mi się to nie znudziło! Zaczęłam na ostatnim roku studiów projektując i prowadząc programy edukacyjne dla młodych z krajów Europy, Azji i Kaukazu. Tworzyłam koncepcje długofalowych programów edukacji obywatelskiej w Polsce, Ukrainie i Białorusi, szkolenia dla mentorów i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Pracuję z nauczycielami, pomagając im korzystać z innowacyjnych podejść i narzędzi w edukacji (Centrum Kopernika, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Bundeszentrale für politische Bildung). Promuję uczenie się przez całe życie i kształtowanie w sobie pozycji świadomego zdobywania kompetencji, które są kluczowe w różnych sferach naszego życia. Razem z ekspertami i ekspertkami z sześciu krajów stworzyłam materiały on-line oraz serię podręczników dla trenerów, facylitatorów i nauczycieli, z których korzystają setki osób. Na tej solidnej podstawie prowadzę szkolenia dla trenerów na temat komunikacji zwłaszcza międzykulturowej, zarządzania różnorodnością w organizacji, rozwoju strategicznego oraz edukacji obywatelskiej. To wszystko w oparciu o metody edukacji pozaformalnej, angażującej różne zmysły, nastawionej na praktykę. Pracowałam w Polsce, Gruzji, Niemczech, Belgii, Rosji, Białorusi i Ukrainie tworząc szkolenia, które wzmacniają wspólnoty i wspierają osoby zmieniające świat na lepsze. Sama jestem zakorzeniona w aktywnej postawie obywatelskiej, ale moją pracę wspierają doświadczenia współpracy z biznesem (m.in. Sieć Przedsiębiorczych Kobiet), dużymi instytucjami państwowymi (Ministerstwo Edukacji, Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie, Uniwersytet Warszawski, Institut für Auslandsbeziehungen) , ale także fantastycznymi ruchami oddolnymi (inicjatywy sąsiedzkie). Uwielbiam to uczucie, kiedy przyjmuję zadanie, gdzie czuję się jednocześnie pewna siebie i swoich kompetencji, a jednocześnie gdzie mogę zaszaleć i odważnie zaplanować coś trudnego, co będzie wyzwaniem i motorem działań moich i uczestników i uczestniczek. Dobre relacje budowane na empatii i wzajemnym zrozumieniu z organizatorami i uczestnikami dają mi siłę i radość. Najchętniej pracuję w zespołach wielokulturowych, gdzie mogę odczuć różne perspektywy i podejścia i wykorzystać moją pasję uczenia się jezyków – prowadzę wydarzenia po polsku, niemiecku, angielsku, rosyjsku i gruzińsku i uczę się hiszpańskiego. Empatia, ciekawość ludzi i pasja do uczenia się sprawiają, że w mojej pracy często osiągam stan „FLOW” – poczucie bycia całkowicie pochłoniętą projektowaniem i prowadzeniem szkoleń, reagowaniem na potrzeby grupy i wymyślaniem formatów, które będą niezapomnianą przygodą.

Wyszkolona przez

Rok uzyskania kwalifikacji: