Christoph Schneider-Laris

Lokalizacja

Profil

 • Trener pracy z dorosłymi
 • Trener pracy z dziećmi
 • polski <> niemiecki

Języki

 • polski
 • niemiecki
 • ukraiński

Specjalizacje

 • pośrednictwo językowe/tłumaczenie
 • animacja językowa
 • budowanie zespołu/team building
 • dynamika grup
 • edukacja ekologiczna
 • edukacja kulturalna
 • edukacja międzykulturowa
 • edukacja na rzecz różnorodności
 • edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • edukacja zawodowa
 • komunikacja i język
 • moderacja / facylitacja
 • motywacja / partycypacja młodzieży
 • PNWM-speedcoaching
 • zarządzanie projektami

Projekty i spotkania

O mnie

...zachwycony polsko-niemiecką wymianą młodzieży jako jej uczestnik, obecnie trener i moderator szkoleń m.in. w zakresie animacji językowej, dynamiki grup, partycypacji, wymiany zawodowej. Ważnym obszarem mojej pracy są seminaria kontaktowe i sieciujące (zarówno polsko-niemieckie, jak i trójnarodowe). Mieszkam i pracuję bezpośrednio w regionie przygranicznym, dlatego za każdym razem staram się dobrze poznać drugą perspektywę i wspierać wymianę oraz wspólne kontakty. Zawsze poszukuje nowych inspiracji, które mogą połączyć młodych ludzi. Referent ds. wolontariatu polsko-niemieckiego w Paritätische Freiwilligendienste Sachsen

Wyszkolony przez

Rok uzyskania kwalifikacji: