„Tolerancja versus akceptacja w międzynarodowej wymianie młodzieży” – seminarium specjalistyczne dla organizatorek i organizatorów międzynarodowych wymian młodzieży

„Tolerancja versus akceptacja w międzynarodowej wymianie młodzieży” – seminarium specjalistyczne dla organizatorek i organizatorów międzynarodowych wymian młodzieży

„Dialog Anna Malinowski” zaprasza od 24 do 27 marca 2023 roku do pałacu w Będlewie koło Poznania na seminarium specjalistyczne dla organizatorek i organizatorów międzynarodowych wymian młodzieży.

Temat seminarium

Tolerancja i akceptacja to społeczne postawy wynikające z konieczności radzenia sobie z odmiennością. Na poziomie językowym można by debatować, gdzie kończy się tolerancja a zaczyna akceptacja, jednak fundamentalną kwestią jest poznanie i zrozumienie, postawienie granic i podjęcie świadomej decyzji o naszym stosunku do danego zjawiska. Międzynarodowe środowisko jest z definicji miejscem ścierania się postaw akceptacji i potępienia, tolerancji i dyskryminacji. Tolerancja i akceptacja poza ich zrozumieniem wymagają rozwijania kompetencji ułatwiających skuteczne i harmonijne życie wśród osób o rozmaitych poglądach i podejściu do życia.

Podczas spotkania warsztatowego osoby uczestniczące będą mieć okazję zarówno do wzbogacenia swojej wiedzy, jak i przećwiczenia sposobów skutecznego funkcjonowania w środowisku różnorodności kulturowej. Prelegenci (Bernard Fruga – trener zarządzania i doświadczony manager, Jarosław Moeglich – psychoterapeuta pozytywnego myślenia, jak również prowadząca szkolenie Anna Malinowski wprowadzą uczestniczki i uczestników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie w temat seminarium. Gościem będzie również przedstawiciel PNWM z Warszawy, który „z pierwszej ręki” udzieli informacji na temat współpracy z PNWM.

Grupa docelowa

Zaproszenie jest kierowane do organizatorek i organizatorów międzynarodowych wymian młodzieży poszukujących nowych inspiracji i dróg do tworzenia międzynarodowego dialogu. Seminarium prowadzone będzie dwujęzycznie, a zatem znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna.

Informacje organizacyjne

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać mailowo do „Dialog Anna Malinowski” do 27 lutego 2023 roku.

Koszt udziału w seminarium wynosi 140 złotych.

Koszty podróży ponoszą uczestniczki i uczestnicy.