Szkolenie „Wzrost i przemiana w nas – mentalne infrastruktury w kapitalizmie i społeczeństwie postwzrostu

Rozwiń wszystko

Szkolenie „Wzrost i przemiana w nas – mentalne infrastruktury w kapitalizmie i społeczeństwie postwzrostu

Kreisau-Initiative zaprasza na polsko-niemieckie szkolenie dla edukatorów z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR) oraz transformatywnego uczenia się, które odbędzie się od 27 listopada do 1 grudnia 2019 roku w Krzyżowej. Szkolenie jest częścią cyklu „Odwaga do zmian, odwaga do działania”, którego celem jest wspieranie transgranicznej wymiany wiedzy i doświadczeń.

W dolnośląskiej miejscowości Krzyżowa (ok. 60 km od Wrocławia) uczestnicy będą zajmować się mentalnymi infrastrukturami oraz umysłowymi zasobami i poruszą następujące zagadnienia:

  • W jaki sposób społeczeństwo oparte na wzroście kształtuje nasze myśli, uczucia i działania?
  • Jak oduczyć się kapitalistycznej logiki pośpiechu i zdefiniować na nowo nasze życie oraz społeczeństwo zgodnie z prawdziwymi potrzebami?
  • Po jakie środki możemy sięgnąć, by osiągnąć udaną transformację i uniknąć przy tym przemęczenia oraz wypalenia zawodowego?

Przekonanie o wzroście panuje nie tylko w świecie, lecz także w naszych myślach i duszach.

Angażując się na rzecz lepszej przyszłości stajemy się coraz bardziej uwikłani w logikę systemu, który staramy się zmienić. W jaki sposób możemy uwolnić się od przyswojonych psychologicznych oraz kulturowych ram społeczeństwa nastawionego na zysk i zamiast tego przyczynić się do sprawiedliwej i ekologicznej transformacji?

Podczas szkolenia uczestnicy odkryją psychodynamikę kapitalizmu i własne przeszkody stojące na drodze ku transformacji. Ponadto zastanowią się, jaki wpływ na nasze życie osobiste, społeczne i zawodowe ma gospodarka oparta na wzroście i ekspansji.

Program składa się z części zarówno teoretycznej, jak i praktycznej obejmującej metody oparte na doświadczeniu, np. ćwiczenia z dziedziny teatru, zabawy i spacery. Będzie to przestrzeń do refleksji nad własnymi mentalnymi modelami i do eksperymentowania z ich zamiennością poprzez szukanie alternatywnych wzorców myślowych i psychologicznych środków, by podkopać logikę skalowania.

Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do dwóch grup z Niemiec i z Polski: nauczycieli w szkołach ogólnokształcących i zawodowych oraz (przyszłych) edukatorów kształcenia nieformalnego (np. osoby związane z EZR i postwzrostem, aktywiści). Wymiana doświadczeń i wiedzy w tak interdyscyplinarnej i międzynarodowej grupie umożliwi poszerzenie własnej perspektywy.

Projekt będzie realizowany w języku angielskim; w razie potrzeby organizatorzy zapewnią tłumaczenie na język polski lub niemiecki.

Kwestie organizacyjne

Opłata za udział opiera się na zasadzie solidarności i dla uczestników z Polski waha się między 100 a 200 złotych (w zależności od możliwości finansowych). Cena obejmuje koszty programowe, noclegu oraz wyżywienia. Uczestnicy sami ponoszą koszty dojazdu.

Więcej informacji można znaleźć w pliku do pobrania w prawej kolumnie oraz na stronie internetowej organizatora, gdzie jest dostępny również formularz zgłoszeniowy.

Projekt jest organizowany przez polskie i niemieckie instytucje partnerskie oraz współfinansowany ze środków Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko) i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.