„Szkoła szuka Schule” – polsko-niemieckie seminarium kontaktowe online dla szkół

„Szkoła szuka Schule” – polsko-niemieckie seminarium kontaktowe online dla szkół

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza nauczycielki i nauczycieli z obu krajów na seminarium kontaktowe online, które odbędzie się 21 i 23 marca 2023 roku, każdorazowo od godziny 17:00 do 19:00. Będzie ono stanowić okazję do zapoznania się z osobami z niemieckich szkół i sprawdzenia możliwości współpracy w ramach wymiany młodzieży. Seminarium to, przeznaczone dla wszystkich typów szkół, odbędzie się na platformie Zoom.

Temat i przebieg

Interaktywne seminarium składa się z dwóch części. We wtorek, 21 marca, uczestnicy i uczestniczki będą mogli wzajemnie się poznać. Przedstawią się, zaprezentują profil swojej szkoły oraz swoje oczekiwania wobec wymiany polsko-niemieckiej. Druga część szkolenia, która odbędzie się w czwartek 23 marca, zostanie poświęcona budowaniu partnerstw polsko-niemieckich. W małych grupach będzie można zebrać pomysły na pierwsze wspólne spotkanie młodzieży. Następnie odbędzie się krótka prezentacja możliwości dofinansowania projektów przez PNWM. Na koniec zostanie ustalony plan kolejnych działań. Świeżo upieczeni partnerzy z Polski i Niemiec, zostaną zaproszeni do wspólnego udziału w seminarium „Pierwsze kroki w wymianie dla nauczycielek i nauczycieli”, które odbędzie się w listopadzie 2023 roku w Niemczech.

Marcowe seminarium online poprowadzi zespół trenerski z wieloletnim doświadczeniem w edukacji międzykulturowej i polsko-niemieckiej wymianie młodzieży.

Język szkolenia

Seminarium będzie tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki. Znajomość języka obcego nie jest konieczna do wzięcia w nim udziału.

Rejestracja

Udział w seminarium jest bezpłatny. Rejestracja jest możliwa poprzez formularz online.

Termin rejestracji upływa 15 marca 2023 roku. Na każdy kraj partnerski przypada tylko 10 miejsc, dlatego warto niezwłocznie się rejestrować.