„Szkoła szuka Schule” – Polsko-niemieckie seminarium kontaktowe online dla szkół

„Szkoła szuka Schule”
Polsko-niemieckie seminarium kontaktowe online dla szkół

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza nauczycielki i nauczycieli z obu krajów na seminarium kontaktowe online, które odbędzie się 19 i 21 listopada 2024 roku, każdorazowo od godziny 17:00 do 19:00. Będzie ono stanowić okazję do zapoznania się z osobami z niemieckich szkół i sprawdzenia możliwości współpracy w ramach wymiany młodzieży. Seminarium to, przeznaczone dla nauczycielek i nauczycieli wszystkich typów szkół, odbędzie się online na platformie Zoom oraz przy wykorzystaniu Padleta.

Temat i przebieg

Interaktywne seminarium składa się z dwóch części. We wtorek, 19 listopada 2024 roku, uczestniczki i uczestnicy będą mogli wzajemnie się poznać. Przedstawią się, zaprezentują profil swojej szkoły oraz swoje oczekiwania wobec wymiany polsko-niemieckiej. Druga część szkolenia, która odbędzie się w czwartek, 21 listopada 2024 roku, zostanie poświęcona budowaniu partnerstw polsko-niemieckich. W małych grupach będzie można zebrać pomysły na pierwsze wspólne spotkanie młodzieży. Następnie odbędzie się krótka prezentacja możliwości dofinansowania projektów przez PNWM. Na koniec zostanie ustalony plan kolejnych działań.

Język szkolenia

Seminarium będzie tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki. Znajomość języka obcego nie jest konieczna do wzięcia w nim udziału.

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać przy użyciu formularza zgłoszeniowego w terminie do 30 września 2024 roku. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.