Sytuacja w polskich szkołach

Koronawirus: Sytuacja w polskich szkołach

Od początku nowego roku szkolnego polskie szkoły wróciły do tradycyjnej pracy przy zachowaniu środków ostrożności związanej z pandemią koronawirusa. Czy w tej sytuacji jest dopuszczona międzynarodowa wymiana młodzieży? PNWM przygotowała krótkie podsumowanie najważniejszych informacji.

Szkoła w dobie pandemii

Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, prawie 100% placówek oświatowych rozpoczęło pracę w trybie stacjonarnym. W szkołach obowiązują specjalne środki bezpieczeństwa. Nie ma wymogu noszenia masek, jednak część dyrektorów wprowadziło w regulaminie swojej placówki zapis, aby uczniowie nosili osłony w częściach wspólnych placówki.

Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Szkoły po uzyskaniu zgody od rodziców mogą mierzyć uczniom przy wejściu temperaturę. Salę powinny być regularnie dezynfekowane oraz wietrzone. Uczniowie powinni często myć lub dezynfekować ręce.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, może częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. W takim przypadku dyrektor może zdecydować się na jeden z dwóch wariantów kształcenia: hybrydowy lub zdalny.

Czy wymiana międzynarodowa jest dopuszczona?

Według informacji na stronie Ministerstwa Edukacji dopuszczalne jest organizowanie wycieczek, brak jednak szczegółowych informacji dotyczących wyjazdów zagranicznych. Organizując wycieczki, należy zachować obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa. Należy również sprawdzić na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych najnowsze informacje o zagrożeniach w krajach docelowych. Ministerstwo aktualizuje na bieżąco listę krajów, które są objęte zakazem lotów.