Sytuacja w niemieckich szkołach

Sytuacja w niemieckich szkołach

Szkoły w Niemczech stopniowo planują, by od przyszłego roku szkolnego wznowić stacjonarne zajęcia dydaktyczne. Jednakże przypadki pojawiających się regionalnych ognisk zapalnych koronawirusa pokazują, że niektóre decyzje będą wymagać nawet krótkoterminowych zmian, by przełamać łańcuch zakażeń. W związku z tym obecna sytuacja w szkołach pozostaje dynamiczna. Dotyczy to również planowania wspólnych wyjazdów oraz międzynarodowej wymiany uczniów. Rządy wielu niemieckich krajów związkowych wprowadziły zakaz organizacji wycieczek i projektów wymian do końca ferii jesiennych, a niektóre nawet do końca roku kalendarzowego.

Inicjatywa „Szkoła żyje wymianą“ zebrała na swojej stronie internetowej informacje dotyczące uregulowań związanych z pandemią koronawirusa obowiązujących w poszczególnych krajach związkowych. Poniżej przedstawiamy ich zestawienie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za kompletność i aktualność poniższych danych. Jeśli posiadają Państwo nowsze lub szersze informacje o regulacjach i decyzjach (wydanych np. przez niemieckie kuratoria oświaty), prosimy o przesłanie ich na adres saskia.herklotz@pnwm.org.

Badenia-Wirtembergia

Ministerstwo Oświaty i Kultury Badenii-Wirtembergii informuje na swojej stronie internetowej:

„[…] Jak dotąd, należy zaniechać dokonywania rezerwacji podróży na najbliższy rok szkolny.”

Bawaria

Bawarskie Ministerstwo Nauczania, Oświaty i Kultury informuje na swojej stronie internetowej:

Nie można obecnie zawierać żadnych wiążących umów dotyczących wycieczek szkolnych i projektów wymiany uczniów, niezależnie od tego, kiedy miałyby się one odbyć. Dopuszczalne jest dokonywanie rezerwacji na najbliższy rok szkolny (2020/2021), które można bezproblemowo odwołać, wzgl. bezkosztowo anulować.”

Berlin

W komunikacie z 9.06.2020 roku berlińska Administracja Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Rodzin informuje:

Wycieczki szkolne w roku szkolnym 2020/21 znów możliwe!

Od nowego roku szkolnego 2020/21 można rezerwować i realizować wycieczki szkolne po Niemczech oraz za granicę. Nie dotyczy to jednak wyjazdów do krajów, które berliński Instytut Roberta Kocha lub Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych zakwalifikowały jako obszar wysokiego ryzyka.”

(stan na: 09.06.2020 r.)

Brandenburgia

Brandenbirskie Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu informuje na swojej stronie internetowej:

„Czy w roku kalendarzowym 2020 można jeszcze organizować wycieczki, czy należy je odwołać?

Decyzję, czy odwołanie wyjazdu szkolnego zaplanowanego na okres między 20 kwietnia a 31 grudnia 2020 roku jest konieczne lub wskazane, podejmuje wyłącznie szkoła. Nauczyciele i rodzice poddają kwestię zaplanowanej dla danej grupy uczniów wycieczki pod głosowanie zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji imprez poza szkołą (przepisy administracyjne dotyczące wycieczek szkolnych), także odwołanie wyjazdu musi zostać uzgodnione przez rodziców i nauczycieli.”

Brema

W piśmie bremeńskiej Senator ds. Dzieci i Edukacji do dyrektorów szkół z informacjami na temat dalszej organizacji zajęć dydaktycznych z 5.05.2020 roku znajduje się zapis:

„Proszę o nierezerwowanie nowych wycieczek szkolnych. Nie została jeszcze podjęta decyzja w sprawie już zarezerwowanych wyjazdów, wbrew ewentualnie krążącym informacjom. Potrzebujemy danych ze szkół, o które obecnie prosimy i które posłużą nam jako podstawa do podjęcia takowej decyzji.”

Hamburg

Hamburski Urząd ds. Szkół i Kształcenia Zawodowego informuje na swojej stronie internetowej:

„W obliczu obecnej sytuacji we wszystkich szkołach w Hamburgu do 19 października 2020 roku odwołane zostają wycieczki szkolne po Niemczech, za granicę oraz wyjazdy na projekty wymian za granicę. Decyzja o dalszym postępowaniu po feriach jesiennych 2020 roku zostanie podjęta w stosownym terminie.

Obecnie nie wolno zawierać żadnych nowych wiążących umów rezerwacyjnych na wycieczki klasowe, szkolne i projekty wymian międzynarodowych, niezależnie od tego, kiedy dany wyjazd miałby się odbyć. Dopuszczalne jest planowanie wyjazdów na czas po feriach jesiennych 2020 roku, jeśli można je bezproblemowo, wzgl. bezkosztowo anulować.  Jeśli biuro podróży odrzuca takie rozwiązanie, taka rezerwacja nie może zostać dokonana.”

(stan na: 23.04.2020 r.)

Hesja

Minister Oświaty i Kultury Hesji informuje w piśmie o wznowieniu zajęć szkolnych w Hesji od dnia 27.04.2020 roku:

„Wycieczki szkolne, zajęcia w terenie i praktyki zawodowe

Na zakończenie chciałbym jeszcze Państwa poinformować, że z powodu niejasnej sytuacji związanej z podróżami do wielu regionów i krajów do momentu rozpoczęcia ferii jesiennych nie można realizować żadnych wycieczek szkolnych, projektów wymiany uczniów, podróży studyjnych i wycieczek klasowych. W tym czasie należy również wstrzymać realizację praktyk zakładowych, wędrówek, wycieczek oraz zajęć w pozaszkolnych ośrodkach edukacji po to, by w pierwszych tygodniach po wakacjach letnich młodzież mogła się całkowicie skupić na zajęciach lub nadrobieniu zaległego materiału. Zastosowanie znajdują przekazane wcześniej uregulowania dotyczące refundacji kosztów przez władze kraju związkowego.”

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie informuje 17.04.2020 roku w kwestii anulowania wycieczek szkolnych w szkołach publicznych, co następuje:

„… odnosząc się do pisma informacyjnego z 24.03.2020 roku, postanawiam, by odwołać wszystkie wycieczki szkolne, które miały się odbyć do 31.07.2020 roku włącznie.”

Dolna Saksonia

Brak informacji dotyczących okresu po wakacjach.

Nadrenia Północna-Westfalia

W mailu do szkół z 28.05.2020 roku Ministerstwo ds. Szkół i Edukacji Kraju Związkowego Nadrenia Północna-Westfalia informuje:

„[Wyjazdy za granicę]

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa należy odwołać wszystkie jedno- i wielodniowe wycieczki szkolne, podróże studyjne oraz projekty wymiany uczniów za granicę w rozumieniu Wytycznych dotyczących wycieczek klasowych (zbiór przepisów szkolnych BASS 14-12 nr 2), jeśli ich początek został zaplanowany na okres przed feriami jesiennymi.
Zabrania się również dokonywania rezerwacji nowych wycieczek szkolnych w tym okresie. Zasada ta dotyczy również spotkań młodzieży w ramach landowego programu wymian międzynarodowych.”

Nadrenia-Palatynat

„W obecnej chwili należy zrezygnować z wycieczek szkolnych do ferii jesiennych, w szczególności z wycieczek klasowych, podróży studyjnych i spotkań uczniów. […] Jesteśmy świadomi, że wycieczki szkolne i spotkania uczniów stanowią ważny element życia szkolnego. Jednakże podczas takich imprez trudno stosować się do obecnie obowiązujących zasad higieny i dystansu społecznego. Poza tym zajęcia dydaktyczne w najbliższym roku szkolnym muszą skupić się na swojej właściwej istocie. Zasadniczo zalecamy, by szkoły w ramach międzynarodowej współpracy korzystały przede wszystkim z narzędzi cyfrowych.”

Kraj Saary

Wszystkie wyjazdy zostały odwołane.

Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Edukacji i Kultury Kraju Saary informuje w ramach FAQ o szkołach i przedszkolach:

„Rząd Kraju Saary postanowił pokryć koszty z tytułu rezygnacji z wycieczek szkolnych.”

Saksonia

Saksońskie Ministerstwo Oświaty i Kultury informuje na swojej stronie internetowej:

„Należy odwołać wszystkie wycieczki krajowe i zagraniczne do końca roku szkolnego. […]
Jak dotąd, nie można również dokonywać wiążących rezerwacji nowych wycieczek szkolnych, niezależnie od tego, kiedy miałyby się one odbyć. Odwołane zostały lub należy odwołać również imprezy pozaszkolne i realizowane poza zajęciami, jak np. konkursy, olimpiady, wyjazdy stypendialne, praktyki zakładowe, projekty wymiany uczniów i nauczycieli oraz szkolenia dla nauczycieli, mające się odbyć do końca roku szkolnego.”

Saksonia-Anhalt

„Dokonywanie rezerwacji na najbliższy rok szkolny jest dozwolone jedynie w sytuacji, w której możliwe jest bezkosztowe anulowanie imprezy.

Szlezwik-Holsztyn

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury Kraju Związkowego Szlezwik-Holsztyn informuje na swojej stronie internetowej o wycieczkach szkolnych i innych imprezach:

„Obecne rozporządzenia zakładają, że

  • zachowane zostaną istniejące rezerwacje na okres po wakacjach letnich
  • oraz że nie można potwierdzać żadnych nowych rezerwacji na rok 2020;
  • przesunięcie rezerwacji na późną jesień w ramach obecnie anulowanych wycieczek nie traktuje się jako nowej rezerwacji;.
  • jednodniowe wyjazdy dydaktyczne na terenie kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn w ramach programu „Uczenia się w innym miejscu“ mogą być realizowane, jeśli szkoły i dane placówki zostały już otwarte.

Do wakacji letnich powstaną zalecenia dotyczące sposobu organizacji wycieczek szkolnych w drugiej połowie 2020 roku.”

Turyngia

Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu Turyngii odpowiada na swojej stronie internetowej na pytania dotyczące sytuacji w szkołach w swoim kraju związkowym.

„Wycieczki szkolne na nadchodzący rok szkolny 2020/21 mogą być rezerwowane jedynie pod warunkiem, że w każdej chwili istnieje możliwość ich bezkosztowego odwołania.”