„Stories that move” – warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli języka angielskiego

„Stories that move” – warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli języka angielskiego

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Fundacja Milana Šimečki i Centrum Anny Frank zapraszają nauczycielki i nauczycieli języka angielskiego z Polski, Słowacji i Niemiec do udziału w warsztatach dotyczących edukacji antydyskryminacyjnej, które odbędą się w Krzyżowej od 29 maja do 1 czerwca 2022 roku.

Metody prezentowane podczas warsztatów będą bazowały na wykorzystywaniu materiałów „Stories that Move” –  platformy internetowej zawierającej interaktywne narzędzia dedykowane edukacji antydyskyminacyjnej w postaci wielojęzycznych, hybrydowych materiałów edukacyjnych. Platforma ta została stworzona przez dziewięciu partnerów z siedmiu europejskich krajów, którzy pracowali nad nią w latach 2015-2018 i którzy rozpowszechniają obecnie to narzędzie na gruncie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Antysemityzm, rasizm, homofobia i inne formy dyskryminacji są obecne w dzisiejszej Europie i wpływają na życie młodych ludzi we wszystkich jej zakątkach. Internetowa platforma „Stories that Move” zachęca młodych ludzi do krytycznego myślenia o różnorodności i dyskryminacji, do refleksji nad własnymi postawami i wyborami, a także oferuje nauczyciel(k)om i edukator(k)om innowacyjny zestaw narzędzi opracowany przez doświadczony zespół pedagogów z całej Europy. Zestaw ten zawiera gotowe ścieżki edukacyjne, wykorzystujące informacje, zadania i historie z życia osób doświadczających dyskryminacji. W krótkich filmach młodzi ludzie dzielą się swoimi historiami, zarówno pozytywnymi, jak i doświadczeniami wykluczenia, dyskryminacji i przestępstw z nienawiści. Te przejmujące, ale opowiedziane w prosty i zrozumiały sposób historie są punktem wyjścia do pracy z młodzieżą nad kwestiami związanymi z dyskryminacją.

Strona „Stories that Move” dostępna jest w siedmiu językach (polskim, angielskim, niemieckim, węgierskim, ukraińskim, słowackim i holenderskim), dzięki temu zamieszczone na niej materiały mogą być wykorzystywane podczas lekcji języków obcych.

Warsztaty, które odbędą się w Krzyżowej, skoncentrują się na metodach edukacji o różnorodności, którą można włączyć do programu lekcji języków obcych w szkołach oraz na możliwościach i sposobach zbliżenia uczennicy i uczniów z trzech krajów podczas międzynarodowych wymian szkolnych finansowanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem ze swojego kraju lub o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 1 kwietnia 2022 roku.

Opłata za udział w warsztatach:

  • 120 złotych dla osób z Polski i Słowacji
  • 180 złotych dla osób

Uczestniczki i uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży do 180 złotych.