Sprawozdanie z działalności PNWM za rok 2020

Sprawozdanie z działalności PNWM za rok 2020

Rok 2020 od wszystkich osób zaangażowanych w polsko-niemiecką wymianę młodzieży wymagał szczególnej kreatywności, elastyczności i wytrwałości. Pandemia koronawirusa spowodowała, że większość polsko-niemieckich spotkań młodzieży odwołano lub przełożono. Ostatecznie w 2020 roku odbyło się 331 projektów, z czego 294 na żywo, a 37 zdalnie.

Działania PNWM online

Także PNWM przeniosła większość swoich działań do świata online. W wirtualnej przestrzeni informowała, doradzała i dzieliła się ze swoimi partnerami oraz organizatorami i organizatorkami wymiany wiedzą w ramach różnych spotkań, konsultacji i seminariów. W wydarzeniach tych wzięło udział w sumie ponad 1000 osób.

O wszystkich tych aspektach pracy PNWM mogą Państwo przeczytać w najnowszym sprawozdaniu. Zachęcamy do lektury!