„Spojrzenie w przeszłość i razem do przodu!”

Seminarium „Spojrzenie w przeszłość i razem do przodu!”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza nauczycielki i nauczycieli z polskich i niemieckich szkół, zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z osobami uczącymi w szkołach w kraju sąsiada w celu realizacji wspólnych projektów wymian uczniowskich z zakresu edukacji historycznej i obywatelskiej na seminarium kontaktowe, które odbędzie się od 19 do 23 września 2023 roku w Warszawie i Lublinie.

Chcemy zaprosić Państwa do zainicjowania nowych polsko-niemieckich partnerstw szkolnych. Podpowiemy, jak przygotować projekt wymiany, w którym historia będzie wspólnym odkrywaniem przeszłości i jej upamiętnianiem oraz ułatwi młodzieży rozumienie teraźniejszości.

Podczas seminarium będziemy szukać odpowiedzi na pytania:

  • Jak kształtuje się pamięć o tragicznych wydarzeniach z przeszłości w obu krajach szczególnie wśród dzisiejszych nastolatków?
  • Jak przeobraża się rola autentycznych miejsc pamięci w epoce bez naocznych świadków?
  • Czy wspólny projekt w miejscu pamięci uczniów polskich i niemieckich to dobry pomysł?
  • Czy historia „lubi się powtarzać”? Co ma wspólnego z problemami dzisiejszego świata? Czy i jak można się z niej uczyć?

Biorąc udział w programie, doświadczą Państwo, czym jest spotkanie międzykulturowe. Zapewnimy takie warunki, by wszyscy mogli się nawzajem poznać i przygotować polsko-niemieckie projekty wymiany uczniowskiej. Jesteśmy przekonani, że Państwa osobiste przeżycia będą najlepszą motywacją do realizacji projektu międzynarodowego.

Termin

  • od 19 do 23 września 2023 roku (+ spotkanie online 12 września 2023 roku)

Miejsca

  • Warszawa, Lublin

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie przy użyciu formularza zgłoszeniowego w terminie do 15 czerwca 2023 roku.

Grupa docelowa

  • 12 nauczycielek/nauczycieli z Polski oraz 12 nauczycielek/nauczycieli z Niemiec

(Pierwszeństwo w wyborze będą miały osoby reprezentujące szkoły nieposiadające szkoły partnerskiej, lecz szukające jej do przyszłych projektów.)

Koszty seminarium

  • 170 złotych dla osób uczestniczących z Polski

Opłata obejmuje koszty programu, przejazdy, wyżywienia i zakwaterowania w pokojach 2-osobowych. Istnieje (ograniczona) możliwość zakwaterowania w pokojach 1-osobowych za dodatkową opłatą w wysokości 40 złotych za noc.

PNWM dofinansuje koszty podróży maksymalnie do wysokości stawki wynikającej z Wytycznych PNWM.

Warunki uczestnictwa

Prosimy, aby na seminarium zgłaszały się jedynie te osoby, które mogą uczestniczyć we wszystkich punktach programu, od wtorku do soboty włącznie. Tak też prosimy zaplanować swoją podróż.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydamy jedynie osobom, które pozostaną do końca szkolenia.

Języki seminarium

  • polski i niemiecki

Szkolenie będzie tłumaczone symultanicznie, znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w zaproszeniu w prawej kolumnie.