Seminarium „Przedmioty i dokumenty – świadkowie historii. Nowe koncepcje w międzynarodowej pedagogice pamięci”

Seminarium „Przedmioty i dokumenty – świadkowie historii. Nowe koncepcje w międzynarodowej pedagogice pamięci”

Arolsen Archives we współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży zapraszają do udziału w polsko-niemieckim seminarium „Przedmioty i dokumenty – świadkowie historii. Nowe koncepcje w międzynarodowej pedagogice pamięci”  od 4 do 8 grudnia 2022 roku w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Temat seminarium

Szczególnej uwaga zostanie poświęcona znaczeniu historycznych dokumentów oraz efektów osobistych przedmiotów, odebranych więźniom w obozach koncentracyjnych przez narodowych socjalistów. Dziś ocalałe dokumenty i przedmioty jako świadectwa historyczne mogą być wykorzystane w pracy pedagogicznej w miejscach pamięci, placówkach edukacji pozaszkolnej i w szkołach. Pierwszy krok w tym obszarze wykonały Arolsen Archives w ramach projektów #StolenMemory oraz „documentED”. Wyniki i doświadczenia z obu projektów oraz materiały edukacyjne i narzędzia zostaną przedstawione i przetestowane podczas warsztatów. Seminarium oferuje ponadto możliwość pogłębionej konfrontacji z miejscem historycznym Auschwitz-Birkenau. Poprzez wizytę z przewodnikiem lub przewodniczką, rozmowy z ekspertkami i ekspertami objaśniony zostanie szeroki kontekst pedagogiki pamięci w ujęciu polsko-niemieckim.

Grupa docelowa

Oferta skierowana jest do 20 osób z Polski i Niemiec pedagogów i pedagożek miejsc pamięci, multiplikatorek i multiplikatorów oraz nauczycielek i nauczycieli. Seminarium będzie tłumaczone na język polski i niemiecki.

 Informacje organizacyjne

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 listopada 2022 roku. Opłata seminaryjna dla osób z Polski wynosi 100 złotych. Koszty podróży ponoszą uczestniczki i uczestnicy.

Program, formularz zgłoszeniowy oraz informacje praktyczne znajdą Państwo na stronie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.