Seminarium parDIGIpate

parDIGIpate – aplikacje i narzędzia internetowe na międzynarodowych projektach wymiany młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) serdecznie zaprasza osoby zaangażowane w polsko-niemiecką wymianę młodzieży do udziału w seminarium parDIGIpate, które odbędzie się od 24 do 26 listopada 2022 roku w Berlinie.

Ponad dwa lata pandemii przyspieszyły cyfryzację wszystkich obszarów naszego życia, nie omijając edukacji, relacji społecznych i pracy z młodzieżą. Technologie, które do niedawna wydawały się ciekawym i nowatorskim urozmaiceniem, w szybkim tempie zajmują równouprawnioną pozycję w naszej codzienności. Młodzież porusza się w tym świecie intuicyjnie, a dorośli?

Podczas seminarium osoby uczestniczące poznają i praktycznie wypróbują narzędzia cyfrowe, które mogą wykorzystać w swojej pracy z młodzieżą, a także wezmą udział w warsztatach pogłębiających ich multimedialne umiejętności, takich jak przygotowanie podcastu, wykorzystanie TikToka w dobrym celu, nagranie atrakcyjnego reportażu na smartfonie. Ponadto nie zabraknie okazji do wymiany doświadczeń i dyskusji o mediach społecznościowych i bezpieczeństwie w sieci.

Cel seminarium

Seminarium parDIGIpate ma na celu zachęcić osoby pracujące z młodzieżą do wykorzystywania narzędzi online podczas przygotowania, realizacji i podsumowania międzynarodowych spotkań młodzieży. Ma także zaopatrzyć je w praktyczne umiejętności posługiwania się rozmaitymi programami i aplikacjami online. Osoby uczestniczące będą miały możliwość wypróbować je, omówić, a także dostosować do indywidualnych potrzeb.