Seminarium „Bez korzeni nie ma skrzydeł, również w międzynarodowej wymianie młodzieży”

„Bez korzeni nie ma skrzydeł, również w międzynarodowej wymianie młodzieży” – seminarium specjalistyczne dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży

Ze względu na aktualną sytuację pandemiczną seminarium zostało przesunięte na listopad 2021 roku.

 

„Dialog Anna Malinowski” zaprasza od 19 do 22 listopada 2021 roku do Karpacza na seminarium specjalistyczne dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży.

Temat seminarium

Misją odpowiedzialnego człowieka jest przekształcanie rzeczywistości. Bez względu na to, czy jest się nastolatkiem, czy osobą zaawansowaną wiekiem – zawsze aktywność życiowa zawieszona jest pomiędzy nabytym doświadczeniem, a możliwościami przyszłości. Twórczo przekuwamy to, co zaczerpnęliśmy z historii osobistej i zbiorowej, na to, co dobrego zostawimy po sobie. Międzynarodowe spotkanie jest okazją do zobaczenia swoich korzeni oraz zobaczenia swoich szans na uskrzydlenie przyszłości.

Jaki wpływ na widzenie świata mają nasze doświadczenia? Kiedy nasze korzenie ułatwiają tworzenie synergii, a kiedy blokują? Jak dostrzegać szanse w różnorodności? Gdzie jest granica między racjonalną oceną sytuacji, a myśleniem tunelowym? Jakimi technikami możemy skuteczniej wykuwać nowe, kreatywne rozwiązania z osobami różnymi od nas? Jakie konkretne działania mogą być naszym osobistym wkładem w budowanie skrzydeł? To tylko niektóre zagadnienia, których odpowiedzi tworzą program planowanego seminarium.

Bernard Fruga trener zarządzania i doświadczony manager oraz prowadząca seminarium Anna Malinowski wprowadzą uczestników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie w temat seminarium. Gościem będzie również przedstawiciel PNWM Warszawa, który „z pierwszej ręki” udzieli informacji na temat współpracy z PNWM.

Grupa docelowa

Zaproszeni są organizatorzy międzynarodowej wymiany młodzieży, którzy szukają nowych inspiracji i dróg do tworzenia międzynarodowego dialogu. Seminarium prowadzone będzie dwujęzycznie, a zatem znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna.

Informacje organizacyjne

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać mailowo do „Dialog Anna Malinowski” do 18 października 2021.

Koszt udziału w seminarium wynosi 140 złotych. Koszty podróży ponoszą uczestnicy.