SAVE THE DATE: Forum TRIYOU 2024

SAVE THE DATE: Forum TRIYOU 2024

Україномовна версія нижче

Od 11 do 14 marca 2024 roku w Krzyżowej odbędzie się coroczne Forum TRIYOU dla organizatorek i organizatorów międzynarodowych projektów dla młodych osób z Polski, Niemiec i Ukrainy. Organizatorami Forum są Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) i Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, we współpracy z niemiecką placówką kształceniową Bildungsstätte Bredbeck oraz ukraińską organizacją pozarządową Tolerance in You”.

Forum TRIYOU jest spotkaniem osób, które realizują lub planują realizować trójstronne spotkania młodzieży. Celem jest dostarczenie im praktycznych narzędzi i specjalistycznej wiedzy z zakresu planowania i prowadzenia trójstronnych spotkań młodzieży.

Wydarzenie jest częścią projektu „Likhtar/ Ліхтар”, który inicjuje wymianę ekspercką pomiędzy Polską, Niemcami i Ukrainą oraz buduje sieć edukatorek i edukatorów z Ukrainy.

Kto może wziąć udział w Forum?

Zapraszamy edukatorki i edukatorów z Polski, Niemiec i Ukrainy, którzy pracują z młodymi ludźmi i inne osoby zainteresowane międzynarodową wymianą młodzieży.

Forum jest dofinansowane ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w ramach programu „Civil Society Cooperation”.

Więcej informacji o programie oraz formularz zgłoszeniowy zostaną udostępnione na początku listopada.

Film z Forum TRIYOU

 

Organizatorzy

 

Partnerzy projektu

 

Dofinansowanie 

 —————————–

З 11-14.03.2024 відбудеться щорічний Форум TRIYOU для усіх бажаючих, хто займається організацією міжнародних проектів для молоді з Польщі, Німеччини та України. Готує та реалізує Форум Польсько-німецькe молодіжнe співробітництво (ПНМС) та Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, у співпраці з німецьким навчальним закладом Bildungsstätte Bredbeck та українською громадською організацією „Tolerance in You”.

Форум TRIYOU – це зустріч людей, які проводять або планують проводити тристоронні молодіжні зустрічі. Мета – надати їм практичні інструменти та досвід у плануванні та проведенні тристоронніх молодіжних зустрічей.

Захід є частиною проекту „Likhtar/Ліхтар, який ініціює обмін експертами між Польщею, Німеччиною та Україною та розбудовує мережу жінок і чоловіків-педагогів з України. Проект реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Хто може взяти участь у Форумі?

Запрошуємо освітян з Польщі, Німеччини та України, які працюють з молоддю віком 12-26 років, а також усіх зацікавлених у міжнародному молодіжному обміні.

Більш детальна інформація про захід, програму та аплікаційна форма будуть доступні на початку листопада.

Форум співфінансується Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини в рамках програми „Civil Society Cooperation”.