Forum Młodzież i Zawód Trebnitz

Forum Młodzież i Zawód Trebnitz

Od 22 do 24 maja 2023 w Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań odbędzie się polsko-niemieckie forum skierowane do podmiotów kształcenia zawodowego, które są zainteresowane przygotowaniem międzynarodowych spotkań młodzieży i praktyk zawodowych.

Forum współorganizowane jest przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM), Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań oraz Brandenburskie Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu

W tym roku forum ma umożliwić osobom w nim uczestniczącym nawiązanie nowych kontaktów, zainicjowanie partnerstw i omówienie pomysłów na spotkania młodzieży o tematyce zawodowej.

Sprawy organizacyjne

Opłata za udział dla osób z Polski wynosi 25 euro. Należy ją uiścić na miejscu w dniu przyjazdu.

Zgłoszenia można przesyłać do 16 kwietnia 2023 roku za pomocą niniejszego formularza zgłoszeniowego.

Forum będzie tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki.