Referat wspierania wymiany pozaszkolnej niedostępny

Od 28 do 30 października 2019 roku odbywa się „Inspiratorium”, seminarium dla organizatorów pozaszkolnych spotkań młodzieży. Z tego powodu pracownicy poczdamskiego referatu wspierania będą w tym tygodniu nieobecni w biurze. Będę do Państwa dyspozycji ponownie od poniedziałku, 4 listopada.