„RecycleMe” – polsko-niemieckie spotkanie dla dzieci i młodzieży

„RecycleMe” – polsko-niemieckie spotkanie dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie HochDrei zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 9 do 13 lat do udziału w polsko-niemieckim spotkaniu. ,,RecycleMe“, które odbędzie się od 2 do 6 kwietnia 2024 roku w Poczdamie.

Temat

Podczas tego spotkania osoby uczestniczące zastanowią się nad pytaniem, w jaki sposób można zmniejszyć ilość odpadów i poddać je recyklingowi. Kolejnym tematem są odpady żywnościowe. Zajęciom w naszym centrum edukacyjnym towarzyszą jednostki terenowe. Podczas rajdu miejskiego w Poczdamie dzieci i młodzież mają okazję dowiedzieć się, jak zielone jest to miasto i jaki stosunek do ekologii mają mieszkańcy Poczdamu. Osoby uczestniczące mogą nawiązać również nowe międzynarodowe znajomości. Pomogą w tym animacje językowe i różne gry integracyjne, które są integralną częścią programu.

Grupa docelowa

Dzieci w wieku od 9 do 12 lat mieszkające w Polsce lub Niemczech.

Sprawy organizacyjne

Spotkanie odbędzie się w ośrodku kształceniowym dla dzieci i młodzieży HochDrei w Poczdamie.

Koszt udziału dla osób z Polski wynosi 440 złotych. Gwarantowany jest częściowy zwrot kosztów podroży wg stawek PNWM. W razie potrzeby możliwe są zniżki w opłacie za uczestnictwo. Prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za edukację wymienioną obok.

Zespół jest dwujęzyczny. Osoby uczestniczące muszą tylko mówić i rozumieć po niemiecku lub po polsku. Żadne inne umiejętności językowe nie są wymagane!

Dalsze informacje oraz zgłoszenie

Zgłoszenia należy przesyłać na adres bildung@hochdrei.org najpóźniej do 29 marca 2024 roku.

Więcej informacji można znaleźć w kolumnie po prawej stronie lub na stronie internetowej organizatora.