„RAZEM – GEMEINSAM” 2019

„RAZEM – GEMEINSAM” 2019 – giełda kontaktów dla nauczycieli i organizatorów polsko-niemieckich wymian młodzieży

Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego (DMK) w Gdańsku zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli poszukujących szkół partnerskich do udziału w giełdzie kontaktów „Razem – Gemeinsam”, która odbędzie się od 19 do 22 listopada 2019 roku w Gdańsku.

 

Giełda prowadzona będzie przez doświadczony zespół trenerów i referentów oraz daje następujące możliwości:

  • poznanie szkół partnerskich z Polski i Niemiec,
  • stworzenie nowych projektów,
  • poznanie najważniejszych kroków w planowaniu wymiany szkolnej,
  • uzyskanie wiedzy o możliwościach dofinansowania i współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM),
  • poznanie i doświadczenie metod pracy w polsko-niemieckich grupach,
  • odkrycie miasta Gdańsk – idealnego miejsca dla międzynarodowej pracy z młodzieżą, kształcenia obywatelskiego i realizacji warsztatów.

 

Grupa docelowa

Nauczyciele i organizatorzy polsko-niemieckich wymian młodzieży, którzy poszukują partnerstwa w kraju sąsiada oraz chcą wzbogacić swoją wiedzę w zakresie polsko-niemieckiej wymiany młodzieży (giełda nie jest przeznaczona dla szkół, które już posiadają szkołę partnerską w Niemczech).

 

Termin i miejsce

od 19 do 22 listopada 2019 roku w Gdańsku (Dom Pojednania i Spotkań im. św. M. M. Kolbego (DMK), ul. Świętej Trójcy 4, 80-822)

 

Organizator

Dom Pojednania i Spotkań im. św. M.M. Kolbego (DMK)

 

Zgłoszenie

Zgłoszenia ONLINE są przyjmowane do 15 września 2019 roku.

Liczba miejsc jest ograniczona! Przyjmujemy maksymalnie po 12 osób z każdego kraju.

Informację o przyjęciu lub odmowę, otrzymają Państwo tylko i wyłącznie drogą mailową najpóźniej do 17 września 2019 roku. Dlatego konieczne jest podanie adresu mailowego na formularzu zgłoszenia.

Jeżeli z jednej szkoły zgłosi się więcej niż jedna osoba, prosimy o zaznaczenie, w jakiej kolejności miałby zostać dokonany wybór. W przypadku dużej liczby zgłoszeń będziemy zmuszeni ograniczyć liczbę uczestników z jednej szkoły.

 

Koszty

  • 150 złotych dla uczestników z Polski

Koszt ten obejmuje koszty zakwaterowania (w pokoju 2-os. z łazienką na korytarzu), pełnego wyżywienia i programu. Za dopłatą w wysokości 80 złotych za noc istnieje (ograniczona) możliwość zakwaterowania w pokoju 1-os.

Koszty dojazdu polscy uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

 

Warunki uczestnictwa

Prosimy, aby na Giełdę kontaktów zgłaszały się jedynie te osoby, które mogą uczestniczyć we wszystkich punktach programu, od wtorku do piątku włącznie. Tak też prosimy zaplanować swoją podróż.

Wcześniejszy wyjazd lub późniejszy przyjazd skutkować będzie dodatkową opłatą w wysokości 200 złotych, którą Państwa obciążymy po szkoleniu. Ponadto zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostaną wydane jedynie tym osobom, które pozostaną do końca szkolenia.

UWAGA: Program Giełdy kontaktów nie przewiduje czasu na zwiedzanie Gdańska. Mogą to Państwo uczynić we własnym zakresie przed lub po programie.

 

Język

Znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana. Giełda będzie tłumaczona symultanicznie.