„Rada Rad” – seminarium dla młodzieżowych rad

„Rada Rad” – seminarium dla młodzieżowych rad miast z Polski i Niemiec

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży organizuje wspólnie z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych i niemiecką Akademią Młodzieżowych Rad Miast seminarium „Rada Rad” dla około 50 członków i członkiń młodzieżowych rad miast (MRM). Wydarzenie odbędzie się od 16 do 19 września 2022 roku w Görlitz.

Trzydniowe seminarium będzie możliwością na:

  • poznanie innych MRM z Polski i Niemiec,
  • zaprezentowanie własnych pomysłów i inicjatyw,
  • dyskusję o zadaniach i możliwościach MRM,
  • poćwiczenie na warsztacie publicznych wystąpień,
  • zaplanowanie wspólnych działań i polsko-niemieckich projektów nt. ochrony klimatu.

Kto może wziąć udział?

Aktywni członkowie polskich i niemieckich Młodzieżowych Rad Miast w wieku od 14 do 26 lat oraz ich opiekunowie. Z każdej MRM jesteśmy w stanie zaprosić dwóch członków i jednego opiekuna.

Seminarium będzie tłumaczone na polski i niemiecki, dzięki czemu nie jest wymagana znajomość języków obcych.

Kiedy?

Program rozpoczyna się w piątek, 16 września, o godzinie 9:30, a kończy w niedzielę, 19 września, kolacją pożegnalną o godzinie 19:00.

Przyjazd: w przeddzień wydarzenia, 15.09., lub 16.09. do godz. 9:00

Wyjazd w poniedziałek, 19 września, po śniadaniu. W wyjątkowych przypadkach wyjazd jest możliwy w niedzielę, 18 września, po godzinie 16:00.

Gdzie?

Seminarium odbędzie się na terenie „Rabryki” w Görlitz. Zakwaterowani będziemy w schronisku młodzieżowym w Görlitz.

Koszty?

Opłata za udział w wydarzeniu wynosi 120 złotych od MRM (obejmuje udział do 3 reprezentantów). Opłata ta obejmuje koszty programu, zakwaterowania i wyżywienia.

Koszty za dojazd drugą klasą będę zwrócone w 100% po zakończeniu wydarzenia.

Rejestracja

Do 25 lipca 2022 roku można się zarejestrować za pomocą formularza online.

Prosimy o wypełnienie jednego formularza na MRM.

Po upływie terminu rejestracji poinformujemy wszystkich, czy zostali zakwalifikowani do udziału.