Podręcznik animacji międzykulturowej. Zbiór metod pedagogicznych o tematyce europejskiej

Podręcznik animacji międzykulturowej. Zbiór metod pedagogicznych o tematyce europejskiej

Autor: Aline Massol, Amelie Seraphina Wiese, Andreas Richter, Anna Felsing, Jannis Haberlander, Zofia Durox, Sarah Neis język publikacji: polski liczba stron: 47

Publikacja ma na celu pomoc animatorkom i animatorom projektów młodzieżowych w zaznajomieniu się z tematyką europejską, planowaniu i przeprowadzaniu aktywności dotyczących Europy z grupami uczestniczącymi w projektach międzynarodowych oraz podejmowaniu z młodymi ludźmi rozmowy na temat wartości, marzeń i filozofii związanych z Europą. Publikacja ta ma wesprzeć organizatorki i organizatorów w rozbudzeniu wśród młodzieży zaciekawienia krajami i regionami europejskimi.

Podręcznik powstał w oparciu o różnorodne projekty realizowane w 2018 roku, w których brali udział m.in. piekarki i piekarze z Niemiec i Francji, uczniowie i uczennice architektury krajobrazu z Niemiec, Francji i Polski, pielęgniarze i pielęgniarki z Serbii i rożne grupy młodzieży z Niemiec, Francji czy też Ukrainy.  Wskazówki praktyczne znajdują się w instrukcjach do poszczególnych metod w podpunkcie „Notatki z praktyki“.

Istnieje możliwość zaimplementowania do programu spotkania młodzieży zagadnień dotyczących Europy bez konieczności organizacji odrębnych warsztatów o tej tematyce. Można zapytać np. o kwestię związaną z podróżowaniem w Europie na etapie integracji grupy? Albo w ramach gry miejskiej poszukać śladów obecności Europy (patrz nr 23)? Podczas ćwiczenia dotyczącego systemów edukacyjnych, można zapytać o mobilność na europejskim rynku pracy? Zamiast wieczoru regionalnego można też dla urozmaicenia zorganizować wieczór europejski (nr 19), np. przy pomocy europejskiego Quizu Muzycznego (nr 20), gier o tematyce europejskiej (nr 30) lub gry Podroż po Europie (nr 25).

Wydawca: EUROPA-DIREKT e.V. – Institut für interkulturelle und europäische Studien in Dresden we współpracy z  Associacion Roudel, Toulouse

Twój koszyk

Twój koszyk
jest pusty