Молодь в Україні

Молодь в Україні

język publikacji: ukraiński liczba stron: 86

Publikacja (w j. ukraińskim) stanowi dokumentację zorganizowanego przez PNWM Forum „Młodzież na Ukrainie”, które odbyło się 19 maja 2017 roku w Berlińskim Ratuszu. Wzięło w nim udział ponad stu przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z Ukrainy, Polski i Niemiec, ministerstw, instytucji zajmujących się międzynarodową pracą z młodzieżą i edukacją, organizacji grantodawczych, fundacji zajmujących się wsparciem merytorycznym, a także przedstawiciele nauki i mediów. Priorytetem konferencji było przedstawienie sytuacji młodzieży na Ukrainie oraz aktualnej polityki młodzieżowej, jak również wzmocnienie wymiany doświadczeń i trójstronnej współpracy pomiędzy Polską, Niemcami a Ukrainą.

Publikacja zawiera artykuły i raporty z dyskusji panelowych oraz grupowych. Ponadto znajdują się w niej informacje i źródła, mające na celu rozwinięcie zagadnień omówionych podczas konferencji.

Twój koszyk

Twój koszyk
jest pusty