Przetarg na realizację strony internetowej

Przetarg na realizację strony internetowej

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza do składania ofert na realizację strony internetowej poświęconej polsko-niemieckim partnerstwom samorządowym. Przetarg dotyczy technicznej koncepcji i realizacji dwujęzycznej strony internetowej, której głównym elementem będzie wirtualna mapa polsko-niemieckich partnerstw samorządowych.

Oferty należy składać najpóźniej do 14 stycznia 2022 roku drogą mailową na adres: agnieszka.budek@pnwm.org

Czas realizacji strony: od lutego do października 2022 roku.

Szczegóły znajdą Państwo w opisie zamówienia w prawej kolumnie.