Projekt Lihtar/Ліхтар

Lihtar/Ліхтар, czyli latarnia dla polsko-niemiecko-ukraińskich wymian młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) poszukuje polskiej doświadczonej organizacji pozarządowej lub instytucji edukacyjnej działającej na rzecz młodzieży, która stałaby się partnerem w projekcie „Lihtar /Ліхтар”. Zaangażowanie we współpracę trójstronną i rozszerzenie oferty programowej zaowocuje realizacją ciekawych projektów międzynarodowych oraz podniesie widzialność organizacji.

Budowanie kontaktów i współpracy pomiędzy młodzieżą z Polski, Niemiec i Ukrainy odgrywa obecnie szczególną rolę w działaniach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). W wyniku rosyjskiej agresji wielu ukraińskich nauczycieli i edukatorów oraz wiele ukraińskich nauczycielek i edukatorek – osób organizujących projekty międzynarodowe – przebywa aktualnie w Polsce i w Niemczech. Chcąc wykorzystać potencjał i zaangażowanie tych osób na rzecz budowania współpracy trójstronnej, PNWM powołała do życia projekt „Lihtar /Ліхтар” (pol. latarnia). W 2022 roku do projektu przyłączyła się niemiecka placówka kształceniowa Bredbeck (koło Bremy), która oferuje warsztaty dla organizatorów wymian trójstronnych, sieciuje organizacje i rozwija projekty wymiany.

Czas realizacji projektu

 • od jesieni 2023 roku na projekt roczny (do 12 miesięcy), z możliwością przedłużenia

Kwota dofinansowania PNWM

 • do 90 000 złotych

Termin nadsyłania koncepcji działania „Lihtar /Ліхтар”

 • do 20 lipca 2023 roku

Jeżeli…

 • posiadają Państwo doświadczenie w wymianie młodzieży między Polską, Niemcami i Ukrainą,
 • pozyskali Państwo w tym obszarze kompetencje metodyczne,
 • maja Państwo  pomysły na rozwój współpracy z innymi organizacjami i podmiotami specjalizującymi się w formalnej i pozaformalnej edukacji młodzieży,
 • są Państwo gotowi do nawiązania współpracy z placówką kształceniową Bredbeck w Niemczech,
 • dysponują Państwo zasobami, aby w pierwszej połowie roku 2024 zostać współorganizatorem corocznego Forum TRIYOU

i przede wszystkim 

… mają Państwo pomysł, jak rozwijać projekty polsko-niemiecko-ukraińskiej wymiany młodzieży i jak wesprzeć w tym zadaniu ukraińskie edukatorki i edukatorów przebywających w Polsce, zapraszany do przedstawienia nam koncepcji Państwa działań, które chcieliby Państwo podjąć jako „Lihtar /Ліхтар

PNWM dofinansuje najciekawszą koncepcję, która:

 • zachęca i wspiera osoby/organizacje aktywne w trójstronnej wymianie młodzieży (Polska-Niemcy-Ukraina) do budowania sieci kontaktów oraz realizacji wspólnych projektów,
 • motywuje nowe osoby do podjęcia współpracy,
 • umożliwia dokształcanie edukatorów w dziedzinie metodyki wymian polsko-niemiecko-ukraińskich.

Co wspiera PNWM?

 • koszty związane z koordynacją projektu maksymalnie do 70% dotacji,
 • koszty widoczności organizacji w Internecie i/ lub opracowania publikacji służących wspieraniu wspólnych inicjatyw polsko-niemiecko-ukraińskich,
 • koszty materiałów związane z realizacją projektu do 20% dotacji.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia min. 10% wkładu własnego w formie finansowej, rzeczowej lub osobowej.

Ponadto w trakcie realizacji projektu można składać wnioski o dofinansowanie w ramach stałej oferty PNWM (wymiany młodzieży, programy specjalistyczne itp.).

W jaki sposób można ubiegać się o dofinansowanie?

Wniosek do projektu „Lihtar /Ліхтар” powinien zawierać koncepcję przedsięwzięcia według niniejszego formularza online.

Wszystkie działania projektowe powinny zostać zrealizowane w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Więcej informacji o programie dotacyjnym dla projektów trójstronnych z krajami Partnerstwa Wschodniego TRIYOU.