Program „Spotkania młodzieży w ramach polsko-niemieckich partnerstw gmin i powiatów”

Istnieje ponad 800 polsko-niemieckich partnerstw gmin i powiatów. Ich celem jest utrzymywanie osobistych kontaktów i współpracy pomiędzy mieszkańcami danych regionów. PNWM przygotowała specjalny program skierowany do przedstawicieli wybranych partnerstw, tak aby wesprzeć je w rozwijaniu wymiany młodzieży oraz współpracy pomiędzy instytucjami pracującymi z młodzieżą.