Program Eksperyment Wymiana test

Rozwiń wszystko

Program wspierania projektów o tematyce STE(A)M*
w międzynarodowej wymianie młodzieży

* Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka)

Co może ułatwić młodym ludziom poruszanie się w stale zmieniającym się świecie pełnym nowych technologii? Wiedza z zakresu STE(A)M, twórcze i krytyczne myślenie oraz międzynarodowe doświadczenia! Swobodne poruszanie się w cyfrowej rzeczywistości oraz nauka poprzez dociekanie i odkrywanie pozwalają młodzieży lepiej zrozumieć współczesny świat i kształtować świat przyszłości. Program Eksperyment Wymiana zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, kreatywnie zajęli się zagadnieniami z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych lub technicznych.

Zajmują się Państwo STE(A)M? Może tym razem w zespole międzynarodowym?

Eksperyment odbywa się wtedy, gdy młodzi ludzie konstruują latającego robota i wysyłają go na ważną misję, badają jakość wody w pobliskiej rzece i jej wpływ na jakość życia mieszkańców, czy też przeprowadzają obserwacje astronomiczne, zmieniając noc w dzień. Jeśli realizują Państwo podobne projekty z młodzieżą, zachęcamy do podjęcia współpracy międzynarodowej. W ramach spotkań Eksperyment Wymiana młodzi ludzie z Polski oraz Niemiec, czasami także z rówieśnikami z trzeciego kraju, wspólnie odkrywają zjawiska otaczającego świata. Aby ułatwić Państwu nawiązanie współpracy międzynarodowej, oferujemy pomoc w znalezieniu instytucji partnerskiej w Niemczech.

Organizują Państwo wymianę? Może czas na tematykę STE(A)M?

Jeśli posiadają Państwo doświadczenie w organizowaniu polsko-niemieckich spotkań młodzieży i poszukują nowych tematów w wymianie, zachęcamy do podjęcia wyzwania! Może warto poszukać partnerów-specjalistów, którzy włączą się w realizację międzynarodowego projektu „STE(A)M-owego”? Z pewnością znajdą ich Państwo w swojej szkole wśród koleżanek i kolegów uczących przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych, albo w innej placówce, na przykład w pobliskiej stacji meteorologicznej, instytucie badawczym, centrum nauki, Maker Space, czy też w specjalistycznym przedsiębiorstwie.

Od projektu oczekujemy, by:
 • był spotkaniem młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego;
 • temat był wybrany wspólnie z grupą partnerską i odnosił się do zagadnień z zakresu STE(A)M;
 • nawiązywał do środowiska otaczającego młodzież i poruszał interesujące ją kwestie;
 • minimum 50% programu stanowiła praca nad projektem STE(A)M, podczas której młodzież będzie aktywnie i samodzielnie eksperymentować, odkrywać i prowadzić dokumentację podjętych działań;
 • wspólnie realizowany program trwał od 4 do 14 dni;
 • grupa liczyła nie więcej niż 50 uczestników;
 • został podsumowany dokumentacją, powstałą przy kreatywnym udziale młodzieży.
Jak wspieramy?

Projekty STE(A)M-owe wymagają od uczestników przygotowania oraz często także wsparcia ze strony wykwalifikowanej kadry placówek edukacyjnych. Program Eksperyment Wymiana pomaga sprostać tym wymogom poprzez wsparcie finansowe na specjalnych zasadach:

 • przyznajemy do 150% stawek ryczałtowych PNWM (w ramach dotacji do kosztów programu, podróży, pośrednictwa językowego oraz ewentualnego spotkania przygotowawczego i podsumowującego);
 • na dni programu obejmujące warsztaty realizowane we współpracy z wyspecjalizowaną placówką edukacyjną przyznajemy dofinansowanie jak w projektach realizowanych w placówkach kształceniowych;
 • dofinansowujemy przygotowanie produktu lub dokumentacji projektu w ramach dotacji
  „4 x 3 – prosta sprawa!”, jeśli ich stworzenie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów;
 • upowszechniamy wybrane projekty jako przykłady dobrych praktyk STE(A)M.

Projekty nieodpowiadające kryterium programu Eksperyment Wymiana, ale spełniające ogólne wytyczne wspierania PNWM, mogą zostać dofinansowane w ramach ogólnie obowiązujących zasad.

Jak zgłosić projekt?

Wnioski o dotację należy składać bezpośrednio do PNWM przez portal OASE. W tytule projektu prosimy dopisać „Eksperyment Wymiana”. Należy ponadto wypełnić formularz uzupełniający „Eksperyment Wymiana”.

Wnioski mogą składać szkoły, organizacje i inne instytucje pracujące z młodzieżą.

Termin składania wniosków mija 31 marca 2020 roku.

Zakwalifikowanie projektu

Decyzję o przyznaniu dotacji w ramach programu „Eksperyment Wymiana” PNWM podejmie po upłynięciu terminu nadsyłania wniosków. Informacja o niej zostanie przesłana Państwu najpóźniej 3 kwietnia 2020 roku.

Projekty niezakwalifikowane do programu „Eksperyment Wymiana”, jednak spełniające ogólne kryteria dotacji, PNWM dofinansuje zgodnie z wytycznymi wspierania i wynikającymi z nich stawkami.

Good practice

Rozwiń wszystko

Chemia bez tajemnic

Chemia bez tajemnic

Współpracę V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Heweliusza w Legnicy i niemieckiego gimnazjum Franziskaneum w Miśni zainaugurował w 2019 roku projekt STE(A)M pod hasłem „Chemia bez tajemnic”. Podczas spotkania, w którym udział wzięła młodzież z klas o profilu biologiczno-chemicznym, uczniowie mieli okazję przeprowadzić ciekawe eksperymenty i sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. W laboratorium uniwersyteckim zajmowali się barwnikami i procesami barwienia. Następnie w przedsiębiorstwie Wacker Chemie AG odbyli eksperymentalne praktyki, podczas których zajmowali się preparatami silikonowymi i wymyślali strategie firm dbających o ekologiczny bilans swej działalności. Projekt ten pozwolił młodym ludziom poznać tajniki zawodów w przemyśle chemicznym i zintegrować się jako grupa. Kto wie, może już wkrótce powstaną pierwsze polsko-niemieckie start-upy?

Kiedy i gdzie:

4-7.3.2020 r. w Miśni i Dreźnie

Organizatorzy projektu:

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy

Gymnasium Franziskaneum Meißen

Partnerzy projektu:

LernLaborFarbe der Technischen Universität Dresden

Wacker Chemie AG

Więcej informacji:

https://www.instagram.com/liegnitz_meissen/?igshid=1qx3u3va8wca1

Lecimy w kosmos

Lecimy w kosmos” – Polsko-niemieckie odkrywanie wszechświata

„Lecimy w kosmos” to hasło przewodnie projektu młodzieży z Łaz i Neuss, która wspólnie odkrywała układ słoneczny i przestrzeń kosmiczną. Program obejmował obserwacje astronomiczne oraz warsztaty. W ich trakcie uczniowie m.in. badali chemiczny skład komet, budowali własne teleskopy oraz poznawali aplikacje służące obserwacji gwiazd. Na chwilę wcielili się również w rolę naukowców i przeprowadzili symulację wizyty w stacji kosmicznej na Marsie. Jedną z głównych atrakcji projektu była wizyta w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach koło Torunia, gdzie znajduje się największy teleskop w Polsce. Projekt był realizowany we współpracy z warszawskim Centrum Edukacyjnym Planeta Anuka.

Gdzie i kiedy:

4-11.10.2019 r. w Łazach i Warszawie

Organizatorzy projektu:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach
Europaschule Marie-Curie-Gymnasium Neuss

Film o projekcie:

https://www.youtube.com/watch?v=lwFJehtedmQ&t=6s

Chemia makromolekularna

Chemia makromolekularna – tworzywa naturalne i syntetyczne

W projekcie wzięli udział uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym z III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Tarnowie i ze szkoły Marienschule Opladen w Leverkusen. Było to już drugie spotkanie uczestników projektu, które posłużyło kontynuacji i zgłębieniu omawianej wcześniej tematyki tworzyw sztucznych i recyklingu. W laboratorium szkolnym oraz  laboratorium Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie młodzież pod okiem naukowców syntetyzowała makrocząsteczki i badała ich właściwości fizykochemiczne. Z kolei w czasie wizyty w zakładzie chemicznym grupy Azoty w Tarnowie uczniowie mogli przyjrzeć się, jak wygląda wykorzystanie tworzyw sztucznych w praktyce oraz zapoznać się z procesami chemicznymi na linii produkcyjnej.

Kiedy i gdzie:

4-11.4.2019 r. w Tarnowie

Organizatorzy projektu:

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie

Marienschule Opladen

Między nowoczesnością a tradycją

Między nowoczesnością a tradycją – znaczenie zrównoważonego rozwoju dla przyszłości

Zrównoważony rozwój jako podstawa przyszłości świata i ambiwalentny stosunek do postępu technicznego – tą tematyką zajęli się uczestnicy polsko-niemieckiego projektu, uczniowie Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski w Lublinie i szkoły Graf-Anton-Günther-Schule w Oldenburgu. W Klasztorze Benediktbeuern i przynależącym do niego Centrum Środowiska Naturalnego i Kultury uczniowie poznawali różne metody pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Dyskutowali również na temat nowoczesnych technologii związanych z mobilnością i napędem – zarówno podczas wizyty w Muzeum Niemieckim w Monachium oraz warsztatów w szkole w Oldenburgu, jak i w czasie zwiedzania elektrowni wiatrowej. Ten wspólnie spędzony tydzień uświadomił uczniom, jak wielkie znaczenie dla przyszłości mają zmiany w polityce energetycznej. Swoje wrażenia uczestnicy spotkania uwiecznili w krótkim filmie.

Kiedy i gdzie:

22-30.5.2020 r. w Benediktbeuern, Monachium i Oldenburg

Organizatorzy projektu:

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski w Lublinie

Graf-Anton-Günther-Schule Oldenburg

Film o projekcie:

https://youtu.be/jb4hhFaE69U

Piraci na Nysie

„Piraci na Nysie” – badanie zanieczyszczenia Nysy mikroplastikiem

Podczas trójstronnego obozu letniego pod nazwą „Nyscy Piraci” 23 młodych ludzi z Polski, Niemiec i Czech zbadało poziom zanieczyszczenia rzeki Nysy mikroplastikiem i innymi śmieciami. Pracując w międzynarodowych zespołach, młodzież korzystała z prostych przyrządów do mierzenia temperatury powietrza i wody, indeksu UV, natężenia światła, jak również mikrosfer dla wody piasku. Przy okazji prowadzonych badań zebrała stosy śmieci, zalegających na brzegach rzeki po polskiej, niemieckiej i czeskiej stronie.

Projekt ten stanowił jednocześnie część obywatelskiej akcji naukowej „Plastikowi piraci”. Uzyskane w ramach akcji wyniki zostały udokumentowane we wspólnej bazie danych. Spotkanie odbyło się w Międzynarodowym Centrum Spotkań w Ostritz.

Gdzie i kiedy:  

12-17.08.2019 r., St. Marienthal w Ostritz

Organizatorzy projektu:

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze (PL)

DLR_School_Lab TU Dresden (DE)

Dobrovolnické centrum in Ústí nad Labem (CZ)

Film o projekcie:

https://vimeo.com/artgenossen/review/392791894/7f7542e13d

Robotyka, technika sterowania i systemy automatyzacji

Robotyka, technika sterowania i systemy automatyzacji – przyszłość na europejskim rynku pracy

Podczas spotkania młodzi ludzie z Zespołu Szkół Politechnicznych im. KEN w Łodzi i szkoły Werner-von-Siemens-Schule w Wetzlarze zgłębiali tajniki robotyki, technik sterowania i systemów automatyzacji. Przez cały tydzień pracowali w grupach polsko-niemieckich nad różnymi projektami z zakresu technologii i informatyki, poszerzając przy tym swoją wiedzę na temat europejskiego rynku pracy. Do zadań poszczególnych zespołów należało m.in. budowanie robotów, konstruowanie drona oraz tworzenie systemu sygnalizacji świetlnej. Rezultaty pracy wszystkich grup warsztatowych zostały udokumentowane przez jedną z nich na wspólnym blogu: wetzlarlodz.wordpress.com

Kiedy i gdzie:

22-27.09.2019 r. w Łodzi

Organizatorzy projektu:

Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

Werner-von-Siemens Schule Wetzlar

Więcej informacji:

wetzlarlodz.wordpress.com

Naukowo (i) różnorodnie

Naukowo (i) różnorodnie – barkod DNA orchidei

Różnorodność gatunkowa i biologiczna była tematem przewodnim polsko-niemieckiego spotkania uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie i szkoły Gesamtschule Reichshof. W czasie szkolnych warsztatów młodzież analizowała próbki krwi, a za pomocą metod biochemicznych, biofizycznych i molekularno-genetycznych badała także różnorodność gatunkową na przykładzie rodzimych orchidei. W ten sposób uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak przy użyciu barkodu DNA można zidentyfikować gatunki roślin niedające się rozróżnić gołym okiem. Dzięki współpracy z laboratorium uczniowskim Uniwersytetu w Bielefeld udało się nawiązać do tematów poruszanych w szkole – ekologii i ewolucji – i przedyskutować je w międzynarodowej grupie.

Kiedy i gdzie:

13-20.9.2019 r. w Reichshof-Eckenhagen

Organizatorzy projektu:

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie

Gesamtschule Reichshof

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/oficjalna.strona.ILO.Lancut/posts/2549319501795869?notif_id=1569234267690374&notif

Proszę pamiętać, że dotacji PNWM nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:

 • ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes);
 • z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wymiany międzynarodowej.